Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektakademiens Uppsatspris 2020

 

Vi vill gratulera Sara Lundgren och Tove Lundqvist, två studenter vid LiU:s civilekonomutbildning tog hem förstapriset i Svenska projektakademins uppsatstävling 2020

Uppsatsen – Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen. Den agila projektmodellen har under de senaste två decennierna vuxit fram som en utmanare till den traditionella vattenfallsmodellen. En av de stora skillnaderna är att i det agila arbetssättet involveras kunden kontinuerligt. Frågan är då vad som händer med överlämningen av den sista versionen av produkten, när utvecklingen är färdig? Detta studeras genom en flerfallstudie inom banksektorn, där storbanker och nischbanker undersöks.

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur överlämningen av de slutliga projektresultaten i agila projekt ser ut på svenska banker. Vidare undersöker studien om överlämningen skiljer sig mellan banker med olika agility mognad samt vilka konsekvenser som kan uppkomma i samband med överlämningen. Studien resulterar i slutsatsen att en överlämning av en slutlig produkt i agila projekt inte genomförs på ett formellt sätt, i synnerhet lämnar aldrig ansvaret för produkten någonsin det team som utvecklat den. Detta leder till en reflektion kring att organisationer behöver anpassa sin agila projektmetodik till sin egen kontext.

 

 

 

Text från Svenska ProjektAkademien.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top