Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Effektiv projektledning i samhällsbyggnadssektorn

Kursen riktar sig till projektledare, management-konsulter, projektägare, portföljledare och programledare inom samhällsbyggnad. Det är även en förberedelse inför IPMA-certifiering och har utvecklats runt IPMA:s tre kompetensområden; Perspective, People och Practice

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3 dagar
Utbildningstimmar
21 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
100%
Andel självstudier under utbildningen
0%

Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Practice
10%
People
33%
Practice
57%

Täckning av IPMA's kompetenselement (inom varje område)
Perspective
40%
People
90%
Practice
85%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Kursen ges i samarbete med utbildningsföretaget EGA

Back To Top