Effektiv projektledning i samhällsbyggnadssektorn

Kursen riktar sig till projektledare, management-konsulter, projektägare, portföljledare och programledare inom samhällsbyggnad. Det är även en förberedelse inför IPMA-certifiering och har utvecklats runt IPMA:s tre kompetensområden; Erfarenhet, Metod och Beteende.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3 dagar
Utbildningstimmar
21 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
100%
Andel självstudier under utbildningen
0%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Projektmetod
64,3%
Beteende och Ledarskap
35,7%
Kompetensnivå (skala 3-6)
Förkunskapsnivå
3,5
Mål för kompetens inom projektmetod
4,1
Mål för kompetensnivå inom beteende
4,0
Projektmetod Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Planera projektledningen 10% 76%
Organisera projektets ledningsfaser 5% 82%
Utöva övergripande projektledning 34% 100%
Utöva operativ projektledning 13% 88%
Samordning mellan organisation och dess projekt 2% 47%
Totalt 64,3% 86%
Beteende och ledarskap Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Utveckla förtroende 12% 87%
Hantera relationer 11% 86%
Främja dynamik 13% 87%
Totalt 35,7% 86%


Kursen ges i samarbete med utbildningsföretaget EGA