Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledning inom terrorbekämpning

Terrorbekämpning är ett ämne som har diskuterats flitigt efter attackerna mot World Trade Center i New York år 2001. Arbetet med att bekämpa terrorism sker på fler nivåer än den militära. På IPMA:s kongress i Rom talade Peter Tensmeyer, representant för Global Threat Reduction Initiative, om hur GTRI genom aktiv projektledning arbetar för att ligga ett steg före terroristorganisationerna.

Global Threat Reduction Initiative (GTRI) bildades år 2004 och är en del av The U.S. Department of Energy (DOE). GTRI arbetar aktivt för att säkra eller ta bort radioaktivt material på civila platser runtom i världen, exempelvis sjukhus, universitet eller forskningsanstalter. Detta för att minimera risken att materialet inte ska hamna i fel händer.

Peter Tensmeyer, Sr. Project Manager for Global Threat Reduction, inledde föredraget med att poängtera hur aktuellt detta hot är, terroristorganisationer har i årtionden försökt tillverka bomber innehållande radioaktivt material som kan åstadkomma stor förödelse. En av GTRI:s stora utmaningar har varit att jobba på global basis som del av en amerikansk nationell myndighet. Tensmeyer beskrev GTRI som en oerhört komplex organisation med många utspridda projektteam, både i USA och internationellt.

Från början bestod GTRI av ett flertal små grupper som arbetade med liknande frågor, alla med egen organisation och struktur. Detta var något som ställde höga krav på samordning och kommunikation inom den nybildade organisationen. Tensmeyer poängterade att varje projekt är unikt i sig, men att vissa gemensamma nämnare givetvis finns. Därför infördes år 2006 en ny standardiserad projektmodell inom GTRI för att ”definiera gemensamma strategier, mål, roller och införa tydligare kommunikation” mellan projektteamen.

Eftersom organisationen ursprungligen var av en så pass splittrad karaktär blev nyckeln till att lyckas med denna förändring att definiera personalens nya roll tydligt, för att sedan länka ihop denna rollbeskrivning med den nya projektmodellen. Enligt Tensmeyer har omorganiseringen genererat ökad tillväxt, tydligare struktur i organisationen, nöjd personal och tydliga mätbara resultat.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top