Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektskolan – del 2

STARTA OCH AVSLUTA PROJEKT

Att sätta igång projekt är ofta lätt, men att starta rätt projekt eller identifiera rätt aktiviteter i ett projekt är svårt. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande att styra in på rätt väg igen efter ett felsteg. Därför är det viktigt med en bra plan och en noga genomtänkt idé. Som projektledare är den bästa stunden när man fått ett okej från styrgruppen och beställaren att stänga. Projektgruppen är nöjd med sin prestation och projektet har levererat ett lyckat resultat. Projektledaren sitter med slutrapporten och projektets sammanställning av lärdomar från projektet. Att avsluta är en härlig känsla – så se till att göra det med varje projekt.

Var noga med att tänka igenom projektet i uppstarten. Formulera svar för dig själv på frågeställningar som:

• Vad är mål och syfte?

• Var, när och hur börjar allt?

• Vilka förväntningar finns på projektet och på projektledaren?

Skriv ner dina egna svar på frågorna och spara dem. Du kommer att ha god användning för dessa tankar under projektet och vid ditt projektavslut. Kom ihåg att det ibland finns dolda förväntningar och agendor med ett projekt. Försök att identifiera detta tidigt. Det kommer att gynna ditt projekt när du som projektledare är väl förberedd.

Tänk på att:

• arbeta på projektavslutet från den allra första projektdagen

• notera tankar och lärdomar under hela projektet.

Det är betydligt fler projekt som startas än som avslutas. Vissa projekt blir liggande och efter ett tag faller de i glömska. Att starta rätt projekt och prioritera bland verksamhetens alla initiativ är en riktig utmaning. Det här och mycket mer hanteras inom en projektportfölj. Mer om projektportfölj och projektkontor tar vi upp i kommande avsnitt av projektskolan.

Text: Johanna Lycken

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top