Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Quiet Quitting

Quiet Quitting är en term som tog fart på TikTok i en video av innehållsskaparen Zaiad Khan. I videon som har över 3,5 miljoner visningar  förklarar Tiktok’ern vad Quiet Quitting är: Ett motstånd mot stresskulturen och önskan om balans mellan arbete och privatliv.

Kort därefter delade andra TikTok-användare sina tankar och erfarenheter med Quiet Quitting – hashtaggen har nu över 97 miljoner visningar.

Quiet Quitting innebär att du slutför ditt arbete utan att göra ”mer än vad som krävs”. Tex att logga ut klockan 17, inte söka ytterligare uppgifter eller projekt och ta regelbunden ledighet. Trots namnet har quiet quitting alltså ingenting att göra med att du slutar på ditt jobb. Du dyker fortfarande upp, men håller dig strikt inom gränserna för det som krävs.

För vissa quiet quitters är det en form av uppror, för andra är det en term för att beskriva det de gjort i årtionden.

Enligt en Gallup-undersökning är ungefär hälften av den amerikanska arbetskraften quiet quitters och arbetsengagemanget sjunker under andra kvartalet 2022.

Kritiker menar att quiet quitters felaktigt är en benämning för att sätta gränser på jobbet och ha en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv. De hävdar också att denna term belyser att många företag utnyttjar anställda och sätter en förväntan på ”överprestation” utan tillräcklig ersättning.

Detta  tros komma efter den ekonomiska trenden i vilka stora mängde medarbetare slutade under 2021. Detta drevs enligt uppgift av låga eller stillastående löner, höga levnadskostnader, utbrändhet, hälsoproblem i samband med COVID-10-pandemin. Och en önskan om mer distansarbete efter att man fått prova på det under pandemin. Pandemin bidrog också till en rannsakan om vad som är viktigt i livet.

 

Så vad ska du göra för att förebygga eller hantera quiet quitters?

Stödjande relationer

Om du tror att du har en quiet quitter i ditt team, är det första du bör göra att inse att det sannolikt beror på brist på förtroende mellan dig och den anställde. Så vad göra? Arbeta med relationen. Ett av de bästa sätten att göra detta är att ha regelbundna enskilda möten där ni bygger relationen. Hitta en gemensam grund, lyssna aktivt och uppmärksamt och hitta sätt att stötta.

Dessutom bokar du in kvartalsvisa karriär-samtal för att diskutera vägen framåt. Här är viktiga områden att diskutera.

– Intressen och värderingar

– Styrkor och luckor

-Nöjdhet

-Karriärmål

När du har en tydlig förståelse för målen och vad som saknas, skapa en handlingsplan tillsammans för hur målen ska nås och hur du kan bidra. Sedan sätter ni möten där ni diskuterar framsteg, hinder och möjligheter.

Kontraktet med teamet

Se över de oskrivna förväntningar som anställda och arbetsgivare har på varandra idag. För bara några årtionden sedan var förväntan: dyka upp och arbeta 9 till 5 och som motprestation kvittera ut sin lön.

Slutligen behandla (självklart) dina arbetsgivare som människor. Att vara engagerad innebär inte att man måste ge allt. Balans mellan arbete och privatliv är en viktig del av arbetstillfredsställelsen och om det inte är en prioritet för dig och ditt team kommer du att få en lång lista med quiet quitters .

I de flesta fall är en quiet quitter helt enkelt en medarbetare som inte har rätt stöd.

 

Mer om Quiet Quitting:

CNBC om Quiet Quitting: https://www.youtube.com/watch?v=iVLiRWD3gAM

SR: https://sverigesradio.se/artikel/quiet-quitting-nu-gor-vi-inte-mer-an-vad-vi-ska-pa-jobbet

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top