Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ramverk för nyttorealisering ska effektivisera offentlig verksamhet

2009 fick E-delegationen i uppgift av regeringen att ta fram en modell för att beräkna nyttan och kostnaden för utvecklingsprojekt inom offentlig sektor.

Miljardbelopp investeras varje år på IT och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. En sektor som ska erbjuda tjänster till medborgare och företag, offline som online. Den ska dessutom stå för öppenhet och transparens och aktörerna ska gärna samverka sinsemellan samtidigt som den egna verksamheten ska effektiviseras.

[faktaruta]

Elektronisk förvaltning är verksamhetsutveckling inom offentlig sektor som ska dra nytta av teknik kombinerad med ny kompetens och förändringar i organisationen. E-förvaltningen ska förbättra hur offentlig sektor bl a skapar internetbaserade tjänster för allmänheten.

[/faktaruta]

När antalet samverkansprojekt i offentlig sektor växer, växer också kraven på beslutsunderlag och hur nyttan med vissa satsningar definieras och följs upp. Därför har E-delegationen tagit fram ett ramverk för nyttorealisering. Kortfattat är syftet med nyttorealisering att åstadkomma den förväntade effekt en satsning ska ge. I E-delegationens vägledning till nyttorealisering finns allt från förslag på organisationsstrukturer och goda exempel, till checklistor och dokumentmallar.

Hur lyckas med nyttorealisering?

En grundläggande förutsättning för att införa nyttorealisering är att ledningen erkänner behovet och uttalar sitt stöd för processen. En annan är att satsa på att ta fram tydliga effektmål och nyttor kopplade till kommande satsningar på verksamhetsutveckling.

E-delegationen bildades 2008 för att ta ett grepp på e-förvaltning inom myndigheter, kommuner och landsting och för att skapa bättre möjligheter för myndigheter att samverka. I E-delegationen sitter 16 representanter från myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting som i sin tur arbetar med en rad arbets – och referensgrupper.

I mitten av mars 2012 tilldelades E-delegationen 2,7 miljoner kronor för att genomföra förstudierna Effektivare informationsförsörjning och Mina fullmakter.

“Vägledning i nyttorealisering” med exempel på hur modellen kan införas finns här.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top