Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Resursbrist inom Projektsektorn

Projekt-/program-/portföljledare, en knapp resurs inom många sektorer?

Inom många sektorer i Europa motsvarar inte tillgången på kvalificerad arbetskraft den efterfrågan som ständigt ökar. Även om den åldrande arbetsföra befolkningen är en av anledningarna till bristen på skickliga yrkesverksamma, har detta fenomen blivit särskilt tydligt sedan utbrottet av Covid 19 för två år sedan. Läkare, ingenjörer, tekniker, sjuksköterskor, cateringpersonal, olika yrken inom byggsektorn, lärare, busschaufförer och många andra kvalificerade yrkesgrupper har blivit knappa resurser med betydande inverkan på ekonomin och samhället. Denna dramatiska situation berör också professionella och certifierade projektledare inom många sektorer. I takt med att projektekonomin förändras fortsätter behovet av certifierade projektledare att öka. Enligt statistiken kommer cirka 25 miljoner nya projektledningsproffs att behövas år 2030.  (1)

En strategisk sektor, mot bakgrund av den nuvarande världskrisen och lågkonjunkturen, som kan nämnas är energisektorn. Professionella projektinstitutioner måste därför anpassa sig till marknadens behov när det gäller kvalificerade projektledare.

För IPMA (International Project Management Association) och dess medlemsföreningar (www.ipma.world) innebär detta att hantera minst fyra utmaningar:

  • Brist på medvetenhet om projektledningsyrket: För att nämna ett exempel är det förvånande att i vissa OPEC-länder vars ekonomier är 80% beroende av intäkterna från olje- och gasexport, är medvetenheten hos de stora oljeexporterande nationsföretagen om förekomsten av projektledningsyrket fortfarande relativt låg. Dessutom genomför dessa energifossilproducerande länder massiva projekt för att omvandla sina sektorer för att producera grön energi som genereras genom solparker, vindkraftsparker och andra alternativ till fossil energi.

 

  • Scouta människor till yrket: Att locka ungdomar till projektledningsyrket börjar inte bara på yrkeshögskole- eller universitetsnivå; Det bör börja på skolnivå. IPMA (www.ipma.world) började inse detta för ett par år sedan genom att utveckla ett ekosystem som tar hänsyn till denna utmaning (https://www.ipma.world/?s=IPMA+kids)

 

  • Att hitta / rikta in sig på lämpliga profiler: Projektledare måste vara generalister med en förmåga till god kommunikation, organisation och kritiskt tänkande. Även om efterfrågan på projektledare är stor kan strävan efter att genomgå kvalifikations- och certifieringsprocesser för sökande vara en stötesten om mervärdet av sådana kvalifikationer inte förstås väl av potentiella kandidater

 

  • Öka antalet certifierade projektledare på operativ nivå; dilemmat att upprätthålla en kvalitetsstandard på hög nivå som gör det möjligt för projektledarna att kvalificera sig mot dessa standarder samtidigt som projektledare som hanterar projekt kan frigöra nödvändig tid för att genomgå certifieringsprocessen. Detta innebär också, som ett exempel på en lösning, att certifieringssponsorer, kandidater och certifieringsorgan anpassar sig för att hantera detta dilemma genom att optimera sina processer och organisera utbildnings- och certifieringssessioner enligt kandidatens behov / tillgänglighet.

 

För att ta itu med ämnet bristen på professionella projektledare nu och i framtiden har IPMA uppdaterat sitt uppdrag för 2030 och relaterade visionsförklaringar, dess viktigaste fokusområden och strategiska mål och slutligen dess tvååriga plan 2023-2024, som godkändes av dess delegatrådsmöte i september 2022.

Det framgår tydligt av det som föregår att projekt-/program-/portföljförvaltare är en bristvara inom många sektorer. Den goda nyheten är att professionella projektorganisationer kan göra något åt det. IPMA tar itu med utmaningarna med 2030-uppdraget och relaterade visionsförklaringar, dess viktigaste fokusområden och strategiska mål. Detta inkluderar att förespråka yrket där det är möjligt och bygga partnerskap som gör det möjligt att genomföra dessa strategiska mål.

Som i alla ekonomiska sektorer där olika aktörer agerar för samma syfte, nämligen att tillgodose efterfrågan på kvalificerade projektledningspersonal för samhällets bästa, är det genom ett samordnat sätt med de olika aktörerna i projektsamhället som yrket kommer att erkännas på högsta nivå i samhället i stort. Initiativ i denna riktning tas för att vi tillsammans kan nå långt för att nå yrkesmålen.

(1)  https://findstack.com/project-management-statistics/

 

Amin Saidoun

Författare till detta inlägg

Amin Saidoun är verkställande direktör för International Project Management Association, en internationell organisation med över 72 projektledningsföreningar runt om i världen. Amin Saidoun, är ekonom med examen från London School of Economics and Political Sciences. Han är en projektledare som fått sin 25-åriga erfarenhet av internationella projekt både i medelstora och multinationella organisationer inom revision, rådgivning och logistikområdet. Som verkställande direktör för IPMA ansvarar han för området ekonomi och administration, affärsutveckling av IPMA-aktiviteter i Afrika och Mellanöstern. Han är involverad i olika interna utvecklingsprojekt och styrning. Han är författare och medförfattare till olika projektlednings- och företagsekonomiska relaterade artiklar. Bland hans intresseområden: interkulturell projektledning, ledarskap och digital transformation.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top