Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Self-Service av data

I vår digitala och data-rika värld är det en alltmer central projektkompetens att identifiera, strukturera och visualisera relevant data för projektet. Det är centralt i projektets tidiga faser av analys och förstudie – för att sätta rätt projektmål och effektuppskattningar – och det är lika viktigt i slutet av projektet för att upprätthålla resultat.

Som projektledare är det viktigt att tidigt i projektet identifiera datakällor, förstå vad organisationen kan erbjuda för verktyg för data-analys och vilka linje-roller som behöver involveras för ett framgångsrikt projekt.

Som projektledare har vi en viktig roll att fylla i att vara en del i att beskriva och kravställa kring uppbyggnaden av kompetens och data plattform som stödjer genomförande, förändringsarbete och effekthemtagning.

I podden- Me,myself and AI, intervjuas Anders Butzbach Christensen från Lego om hur Lego har skapat de organisationella förutsättningarna för att linje och projekt skall kunna arbeta data-drivet genom att säkerställa kompetens och skapa förutsättningar för Self-Service av data.

Författare: Karolina Wikander

Källa: MIT SloanManagement review Mars 2023

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top