Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Skandinavisk infrastrukturkompetens – för gemensamma kompetenskrav i anläggningsbranschen

Med projektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens satsar Trafikverket i Sverige och Statens Vegvesen samt Jernbaneverket i Norge på att ta fram gemensamma kompetenskrav och verifieringsmodeller för den skandinaviska anläggningsbranschen. IPMAs system för certifiering av projektledare är en av förebilderna i arbetet.

De skandinaviska länderna står inför stora utmaningar i att rusta upp och utveckla inhemsk infrastruktur. Satsningar på nya vägar och järnvägar och underhåll av befintliga gör att behovet av välutbildad arbetskraft ökar i både Sverige och Norge. Därför ska Trafikverket, Statens Vegvesen och Jernbaneverket under perioden 2012-2014 i projektet Skandinavisk infrastrukturkompetens (SIK) tillsammans se över kompetenskrav, certifieringar och utbildningar för personer som arbetar i branschen. Målet är att ta ett steg mot en gemensam skandinavisk kravbild som även ska ligga till grund för en modell för certifiering och förvaltning av kraven. På sikt ska projektet bidra till samarbete över gränserna för leverantörer, konsulter och entreprenörer, skapa ökad attraktionskraft till branschen och ge mer nytta för investerade pengar.

Certifiering enligt regelboken

Ett mål med SIK är att på sikt skapa en modell för certifiering av kompetens. Likt IPMAs system för certifiering av projektledare ska den följa den internationella standarden ISO170241 :

– Att en kommande förvaltningsmodell och certifiering följer standarden ISO17024 och förhåller sig till NQF/EQF2 är väldigt viktigt för oss. Vi siktar på en lösning som liknar körkortssystemet i Sverige, säger Anders Sandberg, projektledare för SIK.

Kritiska kompetenskrav Projektet ska kartlägga krav på de kompetenser som beställaren, d v s Trafikverket, Jernbaneverket och Statens Vegvesen, ställer utöver yrkeskompetens hos dem som utför arbetet. Det handlar ex vis om säkerhetsarbete och kompetens inom miljö samt attityd och beteende.

Test i pågående verksamhet

Skandinavisk Infrastrukturkompetens, SIK, ska tillsammans med branschaktörer göra flera test av kravmodellerna i pågående verksamheter. Inledningsvis kommer kravmodeller för områden som vinterunderhåll och säkerhetsarbete att testas.

EU-finansierat

Projektet är dels finansierat av Trafikverket i Sverige och Statens Vegvesen samt Jernbaneverket i Norge, dels av EU via programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak, som är ett skandinaviskt samarbetsprogram inom den Europeiska Regionalfonden och som sponsrar gränsöverskridande samarbeten inom EU. SIK-projektet har 2 miljoner euro i budget. Föreningen Svenskt Projektforum är s k Lead Partner i projektet. Mycket på grund av föreningens långa erfarenhet av certifiering av projektledare enligt IPMAs system. Snart kommer även ett antal examensarbeten via Chalmers i Göteborg bl a att undersöka hur IPMAs system för certifiering är anpassat till bygg- och anläggningsbranschen och hur synen på certifieringar är generellt inom olika branscher.

Följ projektet på www.infrastrukturkompetens.eu.

1. Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO / IEC 17024:2012)

2. EQF är den europeiska referensramen för kvalifikationer, Läs mer på http://www.eqfinfo.se/

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top