Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Skapa motivation

Netigate har undersökt vad som skapar motivation och engagemang.

Kommunikation är grundpelaren när det kommer till att motivera dina medarbetare. Om du vill vara en framstående ledare ska du veta vad som motiverar ditt team och vad de har för ambitioner. Använd denna kunskap för att skapa utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare och förstärk betydelsen av varje medarbetares arbete. Belöna och kompensera med roliga aktiviteter lite då och då.

Lojala kunder och positiva säljresultat är självklart väldigt viktigt men kom ihåg att en engagerad personalstyrka är ett företags viktigaste tillgång.

Hur kan du som ledare höja motivationen och engagemanget i teamet?

  • Ett kompetent och inspirerande ledarskap: detta är nödvändigt för att hålla engagemanget. Stäm regelbundet av läget för att se hur det går, ta reda på vad som motiverar, vad som behöver förbättras och vidta åtgärder där förbättringar eller förändringar krävs.
  • Ge möjlighet att växa och utvecklas. Diskutera utbildnings- och utvecklingsmöjligheter och sätt ihop en karriärutvecklingsplan för att göra det enkelt för dem att styra sin karriär efter uppsatta mål. Se till att du ger tydlig och konsekvent feedback så att de vet vad de behöver göra för att prestera bättre.
  • Förstärk betydelsen av varje medarbetares arbete och framhäv länken mellan deras prestation och företagets framgångar. När de bidrar till något meningsfullt kommer de ta sig an arbetet med mer stolthet och engagemang. Att känna sig viktig är en utmärkt motiveringsfaktor.
  • Kom ihåg att regelbundet tacka och belöna. Fira när ni nått målen, belöna och lyft medarbetarna på ett sätt som de uppskattar och som är meningsfullt. När du ger incitament för hårt arbete motiverar du att göra det där lilla extra för att lyckas. Detta kommer med största sannolikhet stärka medarbetarnas engagemang!

Förutom att vara engagerad och lojal tenderar även motiverad personal att bidra med ett bättre resultat för både företaget och såväl som för kunderna. Dedikerade medarbetare är precis det du ska sträva efter att ha i ditt team!

Källa: Netigate.net

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top