Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Större självinsikt med IPMA-certifiering

Katarina Almesten IPMA-certifierade sig när hon arbetade på statligt ägda Vectura, där hon arbetade som regionchef för projekt- och byggledning inom järnvägs- och vägprojekt i Stockholms län. I juli 2013 köptes Vectura upp av teknikkonsultföretaget Sweco för en knapp miljard kronor och sedan den 1 januari 2014 är företaget helt integrerat i Sweco. Sweco finns i tolv länder och omsätter cirka 9 miljarder kronor och har cirka 4 900 anställda i Sverige.
[faktaruta position=”höger”]Katarina Almesten

Katarina Almesten: – Jag har fått större självinsikt [/faktaruta]Katarina Almesten valde att fortsätta arbeta med ledarskap och projektledning inom infrastruktur och arbetar nu på det av de tolv dotterbolagen inom Sweco som arbetar med järnvägar. Hon är gruppchef för projekt- och uppdragsledning på region öst och har 17 personer i sin grupp och sitter i regionens ledningsgrupp.

Swecos järnvägskonsulter arbetar med projektering och projektledning av nybyggen och ombyggen av järnvägar, som Mälarbanan, Citybanan med flera. De arbetar också bland annat med besiktning av järnvägsunderhåll. Det handlar alltså om kvalificerade välutbildade människor, ofta civilingenjörer och andra experter som arbetar med högteknologi inom ett komplicerat område. Katarina är också civilingenjör, men säger själv att järnvägsteknik inte är hennes starka ämne.
– Min styrka sitter nog i att få människors kompetens att komma fram och komma till nytta på bästa sätt, säger hon. Det intressanta är att vi ska lösa en uppgift för kunden, alltså gäller det att i alla projekt fördela uppgifterna så att alla kan bidra med det de är bra på. Eller att hitta någon annan kompetens i organisationen som kan göra det ännu bättre.

Katarina är IPMA-certifierad på C-nivå och kunde kvittera ut sitt certifikat i januari 2014.
– Det bästa med certifieringen är självinventeringen, säger Katarina. Man lär sig se sina styrkor och svagheter, vilket är väldigt nyttigt när man sedan ska fördela arbetet i en projektgrupp Samtidigt som det kan vara svårt att få veta vad man är mindre bra på, så gör det att man kan släppa fram andra, där man vet att man själv är svag och samtidigt inse att det är det bästa för slutresultatet. Man får ett prestigelöst ledarskap.

Certifieringen har gett Katarina en direkt nytta i arbetet. Att se andra i projektgruppen och deras kvaliteter är bara en sak.
– Alla projekt är unika så det gäller att hitta en dynamik i sitt sätt att arbeta, säger hon.

Katarina poängterar att det inte är en dans på rosor att gå igenom en certifiering. Att gå igenom självutvärderingen ska ta ungefär en vecka, men det räckte inte i Katarinas fall. Ändå är hon relativt ung och är van vid högt instuderingstempo från KTH. Så det är inte konstigt att vissa kuggas, även om de flesta klarar det.
– Man måste se certifieringen som ett eget projekt som man måste klara, berättar Katarina. Använd FUGA-modellen för att lägga upp ditt certifieringsarbete.

FUGA modellen

Katarina är glad över att arbeta på ett företag som satsar på att låta medarbetarna få certifiering. Hon menar att det visar att man tror på sina anställda, vill få dem att växa och visar att man bryr sig. Det omvända är ju otänkbart: Vad händer om vi inte satsar på våra anställda?

Ett annat viktigt motiv som blir allt mer vanligt är att det kunderna efterfrågar certifiering. Inte minst internationellt.
– En certifiering visar egentligen mycket mer än bara en utbildning eller titel, slår Katarina fast. Certifieringen visar exakt vad du kan, det är ett kvitto på din kompetens och är anpassad till verkligheten på ett helt annat sätt än de flesta akademiska examina. En bra utbildning, som min examen från KTH är en god start, men det som verkligen räknas är hur du använder dina färdigheter i verkligheten, i dina projekt.

IPMA-certifieringen har dessutom gett mig ett kvitto på min lämplighet.
– Certifiering är inte allt, men det är väldigt viktigt. Jag vill att fler förstår nyttan med certifiering och satsar på att bli certifierade. Jag kommer definitivt att recertifiera mig, eller ta ett B-certifikat i framtiden, avslutar Katarina Almesten.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top