Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Studie om Agila metoder – vi vill ta del av dina erfarenheter

När är det lämpligt att använda Agila Management Metoder?

Denna studie utförs av ett forskargrupp vid Handelshögskolan vid Högskolan i Agder.

Bakgrunden till studien:

Under de senaste åren har det föreslagits att de agila projekthanteringsmetoderna är effektivare än de traditionella metoderna när det gäller att uppnå lyckade projekt. De agila metoderna, i motsats till de traditionella tillvägagångssätten, fokuserar mindre på initial planering och försöker upprätthålla ett mer flexibelt förhållningssätt. För organisationer som arbetar i mer innovativa industrier har de agila metoderna visat sig vara lämpliga lösningar för projektledning. Men trots att de agila metoderna anses bidra till ökning av chanserna för lyckade projekt, är det inte nödvändigtvis alltid de mest lämpade metoderna att använda i alla organisationer.

Hittills har flera undersökningar gjorts avseende traditionella och agila projekthanteringsmetoder separat. Det finns dock begränsade undersökningar om att kombinera verktyg och tekniker från båda metoderna. Ett intressant ämne att utforska är om de agila metoderna kan tillämpas i viss mån, eller om det handlar om binaritet, vilket innebär att du bara kan tillämpa en metod helt och hållet.

Syftet med studien:

Syftet med denna studie är att utforska de viktigaste faktorerna som gör agila projektledning lämpliga och bestämma i vilken utsträckning de smidiga metoderna tillämpas i projekt.

Frågeformulär och sekretess:

Frågeformuläret tar cirka 5-7 minuter att slutföra. Din tid och ditt bidrag skulle vara till stor hjälp och mycket uppskattat! Uppgifterna som samlats in i denna studie är endast för vetenskapliga ändamål. All data är anonymiserade, och ingen personlig information om dig eller det företag du arbetar för kommer att exponeras på något sätt.

Du hittar en länk till studien här >

Studien kommer att presenteras i tidningen Projektvärlden längre fram.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top