Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Sweco – Transforming society together

Detta är ett partnerinlägg från Sweco

Våra projekt- och uppdragsledare styr och leder bl.a. stora transportinfrastrukturprojekt. Flera är certifierade enligt IPMA. Andra är mer juniora och växer med uppdragen. Gemensamt för alla är drivkraften att arbeta med hållbar samhällsutveckling och ledarskap. Och vi behöver bli fler!

Spännande projekt

Sweco har bland annat valts ut av Trafikverket för att utforma en delsträcka i Ostlänken som blir Sveriges första höghastighetsjärnväg. Uppdraget innebär att Sweco ska planera och projektera en drygt fyra mil lång sträcka höghastighetsjärnväg i Östergötland, bland annat genom centrala Norrköping.

Den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund ska ge ökad kapacitet och främja snabba och hållbara resor och transporter, men byggnation av en järnvägsanläggning ger också en klimatpåverkan och det är därför av största vikt att denna blir så låg som möjligt. Genom att undersöka alternativa sträckningar och göra klimatberäkningar på teoretiska anläggningar kan Swecos experter tidigt identifiera problemområden och riskfaktorer som innebär klimatpåverkande utsläpp. Exempelvis kan en korsning med en väg eller ett vattendrag kräva stora konstruktioner för att möjliggöra att tågen ska kunna passera. Genom att klä olika alternativ med klimatdata, baserat på de specifika geografiska förutsättningarna på platsen, har Swecos experter kunnat sätta valutan koldioxidekvivalenter på de olika lokaliseringsalternativen och på så sätt bidra med en viktig pusselbit i beslutsunderlaget.

Och om tio år kopplas Nacka och T-centralen samman med 11 kilometer ny tunnelbana, den största satsningen på Stockholms tunnelbana i modern tid. Den nya sträckan kommer att gå genom urberget under Saltsjön och en av stationerna kommer ligga så djupt som 100 meter under marken. I uppdraget ingår bland annat att ta fram systemhandlingar, järnvägsplaner, bygghandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar för sträckan. Utformning av sju stationer ingår också i uppdraget.

Getingmidjan, den smala järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, har sedan 2014 varit skådespel för ett av Swecos mest nervpirrande och hyllade projekt. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra skär genom några av Stockholms stads mest kulturhistoriskt känsliga och värdefulla vatten- och stadslandskap. Sweco anlitades av Trafikverket som projekterande konsult för det omfattande uppdraget att rusta upp och förnya sträckan tillsammans med entreprenörerna Implenia, Infranord och flertalet andra underleverantörer för att säkerställa hållbara resor även i framtiden.

 

Sweco – Transforming society together

https://www.linkedin.com/posts/sweco_getingmidjan-activity-7006150793879797760-RxYY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

https://www.sweco.se/projekt/?scroll-to=showroom-top&filter=20

https://www.sweco.se/karriar/mot-vara-medarbetare/

https://www.sweco.se/karriar/lediga-tjanster/

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top