Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Undvika dessa misstag som ledare

Fast Company har skrivit om de fem vanligaste misstagen som ledare gör.

1. Är frånvarande och återkopplar inte

Studier visar att ett av de bästa sätten att vinna tillit och uppmuntra goda prestationer är att vara synlig och tillgänglig på jobbet. Ledare som återkopplar, avslutar loopar och svarar på förfrågningar får sina team att känna sig trygga och respekterade.

2. Missar att betona mål och visa tacksamhet

Människor behöver veta att deras arbete leder till något meningsfullt och vill känna uppskattning för sina ansträngningar. Det kan tyckas självklart men bara för att man själv har hela bilden klar för sig är det lätt att glömma bort att inte alla har det .

3. Misslyckas med att ge medarbetare utmaningar

Att anstränga sig, utmana sina kunskaper och lära nytt är nyckelkomponenter för att känna lycka. Som ledare kan man lätt bli för överbeskyddande och försöka göra det för lätt för medarbetare genom tex för mycket kontroll eller mikromanagement.

4. Prioriterar inte teamet

Ibland anstränger man sig som chef hårt för att skapa goda relationer till individerna i teamet och undervärderar samtidigt medarbetarnas relationer till varandra i teamet. Relationer är viktiga och genom att bygga starka band till varandra byggs arbetsglädje och en gemensam önskan att nå uppsatta mål.

5. Håller tillbaka information

Avsaknad av information skapar stress och osäkerhet hos medarbetarna. Även om du inte kan ge klara besked är det viktigt att vara tydlig och transparent med vad som är på gång.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top