Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Utnyttja mångfalden i internationella projekt

Tomas Karlsson VD på SWECO inledde Nordiskt Forum på Chalmers i Göteborg. Han
berättade om sina erfarenheter med internationella projekt på temat kultur och ledarskap.

Efter många års internationellt arbete har han kommit fram till ett par viktiga parametrar för att projektgrupper ska kunna arbeta effektivt i projekt, även med medarbetare från väldigt skilda bakgrunder.

Hitta de osynliga värderingarna
Tomas menar att gäller att hitta vilka värderingar som gäller för organisationen man arbetar i. De viktigaste aspekterna hittar man inte i några styrdokument eller kommunikationsplaner, även om de nämns där. Det gäller snarare att lyssna, analysera och tänka efter.

Att hitta gemensamma värderingar och utifrån det skapa en gemensam värdegrund för projektet. Det är fullt möjligt att skapa en gemensam kultur och hitta gemensamma värderingar även om projektet består av
saudiska oljearbetare som ska arbeta tillsammans med finska skogsingenjörer.

Ta det varsamt
Ledarskap är att förstå samspelet mellan organisationen, medarbetarna och sin egen ledarförmåga. Det handlar om att förstå sig själv i sin roll som ledare och veta om sina styrkor och svagheter. Samtidigt måste man också bedöma gruppens förmåga att möta ledarens initiativ.

Hylla mångfalden
I varje projekt finns det många personligheter. I internationella projektgrupper framträder personligheterna ännu mer. Men två arkitekter från två olika världsdelar kan ibland ha mer gemensamt än en vägingenjör och en elektriker från samma land. Det är viktigt att se och ta vara på skillnaderna. I ett stort och riskabelt SIDA projekt arbetade en bergsprängare från Vilhelmina tillsammans med en nepalesisk ingenjör. Deras uppdrag bestod i att hantera livsfarliga sprängämnen.

Den svenske bergsprängaren var fåordig och pratade engelska med stark Vilhelminabrytning. Nepalesen kunde bara ett par ord engelska men var en mästare på att dirigera sina medarbetare. Trots språkförbistringen förstod de varandra då båda var vana med att arbeta med gruvor och att spränga berg. Med en blandning av gester, engelska, nepalesiska och Vilhelminasvenska genomförde de projektet framgångsrikt utan vare sig olyckor eller andra problem. Kulturell mångfald är en styrka och det gäller att kunna utnyttja den. Mångfalden är SWECO:s största styrka, menar Tomas Karlsson.

Kommunikation är inte bara att tala samma språk.
Tomas Karlsson kommer oftast i kontakt med detaljerna i större internationella projekt när något håller på att gå snett. Hans erfarenhet genom åren är att det ofta handlar om brist i kommunikationen. Kravställaren har inte kunnat förklara sina förväntningar, eller så har inte leverantören riktigt förstått vad som ska levereras.

De flesta sätter likhetstecken mellan kommunikation och språk, men det är inte alltid det som är det viktiga. När Facebook skulle bygga datahallar i Luleå höll det på att gå helt åt skogen. Norrlands duktigaste IT-tekniker sammanfördes med Kaliforniens spjutspets inom sociala medier. Men trots att de förstod varandra till punkt och pricka rent tekniskt och också kunde kommunicera ledigt på
engelska, var det något som inte stämde.

De norrländska teknikerna satte en stolthet i att inte förklara för mycket. De märkte ju att amerikanarna förstod allt. Men fåordigheten gjorde amerikanarna nervösa. Till slut trodde amerikanerna att norrlänningarna inte hade förstått projektet, trots att det tekniskt verkade fungera bra. Norrlänningarna blev å sin sida trötta på allt pladder från amerikanerna. När de rett ut orsaken till gnisslet gick sedan projektet som det var tänkt.

Framtidens internationella ledare
Tomas avslutade med att ge några råd till den som vill arbeta med ledarskap i internationella miljöer. Han tycker inte det är så viktigt att specialisera sig och fokusera på detaljer. Det är viktigare att lära sig att tänka abstrakt och lära sig hur man sätta ihop och analysera stora mängder fakta.

Text & Foto: Claes Nordling
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top