Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vad betyder könsroller och utbildning för konflikthantering?

  • Svenskt Projektforum
  • Artikel

Hjälp forskningen kring konflikthantering i projektgrupper genaom att svara på en enkät.

Sociala strukturer, kön och utbildningsnivå kan tänkas påverka hur olika personer agerar i diverse situationer. Det är något som två masterstudenter vid Karlstad Universitet undersöker.

Studien genomförs med hjälp av två modeller, en för att avgöra konfliktstil och en analysmodell, där teorin kring könsroller (genusteori) och vikten av utbildning ställs mot den insamlade empirin.

Empirin kommer att samlas in genom enkätundersökningar med minst 50 respondenter. Sedan vore det relevant att intervjua respondenterna lite närmare. Men det är inget tvång då studenterna respekterar anonymitet.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top