Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Välmående team

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med forskare vid Göteborgs universitet sammanställt 44 studier om universella arbetsplatsbaserade interventioner. Med intervention menas i den här kartläggningen en åtgärd eller insats som syftar till att förebygga psykisk ohälsa. Litteraturöversikten bygger på studier från Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

Resultaten visar att det går att förebygga olika former av psykisk ohälsa genom interventioner på organisationsnivå. Interventioner som hade positiv effekt på den psykiska hälsan hade exempelvis fokus på ökad delaktighet, nya processer och strukturer, eller en diskussion om den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Gunnel Hensin, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet fann tillsammans med forskarna Malin Axelsson och Maria Boström 32 studier som hade en positiv effekt på den psykiska hälsan. Majoriteten av åtgärderna riktar sig till individen, där de bland annat fått lära sig tekniker för stresshantering som mindfulness, yoga och meditation men även fått hjälp med personlig utveckling och hantering av konflikter mellan arbete och privatliv.

Elva av studierna är gjorda på organisatorisk nivå. De handlar bland annat om att förändra arbetssätt, arbetsroller och att tillsammans identifiera och prata om problem i den psykosociala miljön.

Dessa ansatser förändrar på generell nivå, vilket är mer effektivt än individuella aktiviteter”, säger Gunnel Hensing och förklarar:

– De individuella åtgärderna har också bra effekt, men eftersom du hela tiden har ett utbyte av personal riskerar kunskapen att gå förlorad. Jag har själv varit chef och vet att efter bara ett par år kan en stor del av personalen vara utbytt. Om man i stället förändrar organisationen och försöker hitta knutpunkter, såsom olika problemsituationer i processer och system, får man en mer varaktig och långsiktig förändring.

– Insatser på organisationsnivå kan innebära en mer varaktig förbättring, genom att organisation, rutiner och processer förändras så att de i mindre utsträckning – eller inte alls – leder till stress eller annan belastning.

Psykisk ohälsa – som ångest, depression, stress och utmattning – har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och leder ofta till långa sjukskrivningar. Det finns därför ett stort behov av kunskap om insatser för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet.

– Studierna visade på positiva effekter på flera olika aspekter av den psykiska hälsan. Det är betydelsefulla resultat eftersom arbetsplatsen är en viktig arena för att främja folkhälsan, säger Marjan Vaez, utredare på enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Du kan ladda ned Att förebygga psykisk ohälsa från Folkhälsomyndigheten här>

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top