Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vårda relationerna på arbetsplatsen

Psykologen Katarina Blom, som skrivit en bok om ”tillsammans-effekten” – hur goda relationer stärker både lycka och hälsa menar att goda relationer ger oss motståndskraft i tuffa tider.

Många säger att relationerna på arbetsplatserna har försämrats efter pandemin. Microsoft’s Annual Work Trend Index visar att det sociala kapital som är grunden för våra samarbeten har påverkats av pandemin.

”Goda relationer är en av de starkaste faktorerna bakom välbefinnande, och positiva känslor är kopplat till både ökad innovation, ökad vilja att prova nya beteenden och ett prosocialt agerande – det vill säga att vi har fokus på gruppens behov mer än individens”, säger psykologen Katarina Blom som skrivit boken ”Tillsammans-effekten – Hur relationer stärker vår lycka, hälsa och motståndskraft”.

”Att exempelvis regelbundet ha en reflektionsstund (eller team debriefing) kan öka effektiviteten med 25 procent enligt en metastudie. Det kan dessutom fungera återhämtande för gruppen att prata om hur saker och ting fungerar, vad man kan lära sig och vad man kan förändra”, säger Katarina Blom.

Katarina Blom rekommenderar därför att man – oavsett position i organisationen – viker en del av sin tid på att umgås socialt på jobbet – just för att det ger sådan positiv utdelning på såväl samarbete, egen återhämtning och välbefinnande.

Förbättra relationerna på arbetsplatsen.

  1. Inkludera – Se till att alla känner sig sedda. Missa inte att delge alla information.
  2. Onboarding – Se till att ha en onboarding-process. Lägg inte ansvar på den nyanställda.
  3. Team debriefing – Se till att skapa en rutin för reflektioner på teamnivå.
  4. Feedback-kultur – Se till att skapa rutiner för feedback, uppmuntran och utveckling tillsammans.
  5. Sociala rutiner – Se till att skapa en rutin för social samvaro. Kanske en gemensam fika eller en lunchrutin en dag i veckan.

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top