Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

24th IPMA World Congress i Istanbul

IPMAs Världskongress i år är den 24:e i ordningen och det fi nns några deltagare som varit med nästanalla gånger. Turkiet står som värd och det är uppenbart att man vill arrangera denna konferens som en manifestation både inför omvärlde och det egna landet. Turkarna är stolta över sitt lands utvecklingoch de omfattande projekt som pågår och som har stor betydelse för industrin och för hela landet.

Huvudtemat för kongressen är att ”identifiera de förändringar som behöver göras för att tackla de utmaningar och ta tillvarade möjligheter som den nya världsekonomin ger”. Länder som Turkiet har utvecklats snabbt och förutsättningarna är både osäkra och förändras ständigt i den fortsatta utvecklingen. Relationen med omvärlden blir allt viktigare oavsett vad det handlar om. Detta kan vara anledningen till att landets premiärminister Recep Tayyip Erdogan öppnar kongressen med ett mycket engagerat tal. Premiärministern Erdogan vänder sig naturligtvis lika mycket till den inhemska publiken via TV och tidningar som till de närvaranded eltagarna när han beskriver Turkiets utveckling och alla de stora projekt som pågår och planeras. Han sänder även en politisk signal till hela världen när han välkomnar alla och säger att Turkiet vill ha fred och demokrati. Igår, dagen före konferensen, utfördes ett bombdåd på Taksimtorgeti centrala Istanbul, bara några kvarter från de hotell, där många deltagare bor. Jag hade tagit en buss därifrån strax före och kunde höra smällen. Premiärminister Erdogan beskriver detta som en attack mot den fria världen och passar på att markera att vi har ett gemensamt ansvar att bekämpa terrorismen med konkreta åtgärder och internationellt samarbete. Han uppmanar alla projektledare att säkerställa att projektens resultat ska komma alla till del för att minska klyftorna mellan fattiga och rika i världen. Efter en pampig öppningsceremoni med konsert av en militärorkester och stolta tal med hedersbetygelser till höga ministrar, påbörjas kongressen med huvudtalare och två dagar med cirka 10 parallella strömmar med korta presentationer på många olika teman. Tom Burbage, executive vice president för Joint Strike Program på Lockheed, talar om att projektens komplexitet har ökat. Detta betyder att politikernas stöd har fått större betydelse än de tekniska utmaningarna och den snabba utvecklingen av nya lösningar i stora strategiska projekt. Projekt, som pågår under lång tid, kan påverkas av att de politiker, som tidigare gett sitt stöd till projektet, kan argumentera mot det bara för att de hamnat i opposition efter ett val. Han menar att även globala projekt kan få svårigheter med byråkratin och tullbestämmelser när delar av projektet genomförs med olika leveranser från olika länder, monteras i ett annat land och resulterar i en produkt som ska användas i ett tredje. Den snabba IT-utvecklingen skapar också nya utmaningar, möjligheter och hinder. Open source ger nya lösningar, men tvingar fram nya kunskaper om hur man ska hantera upphovsrättsliga frågor.

Carrol Dekker, president ofQuality Plus Technologies, gören sammanställning av den stora mängden olika projektmodeller som används idag, men vill samtidigt visa hur avgörande det är att lära av vad man gjort. Hon tar byggprojektet Regalskeppet Wasa som exempel på hur beställaren ständigt kommer med nya önskemål och hur omfattningen utökas så pass att resultatet blir att skeppet kapsejsar direkt efter sjösättning, trots att tester tydligt visade på risken för det.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top