Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Intressentanalys

Projektledning är en komplex disciplin som involverar att hantera resurser, tid, och människor för att framgångsrikt slutföra projekt. Makt och inflytande är två viktiga aspekter inom projektledning, särskilt när det gäller att samarbeta med intressenter och säkerställa projektets framgång.

Låt oss utforska dessa begrepp närmare:

Intressentanalys:

En intressentanalys är en process där man identifierar och analyserar de olika intressenterna som kan påverka eller påverkas av en organisation, ett projekt eller ett beslut. Genom att kartlägga och bedöma intressenternas behov, makt och inflytande kan man skapa strategier för att hantera relationerna mellan organisationer och dess intressenter.

Intressentanalysen hjälper till att förstå vilka personer eller grupper som är involverade i projektet och hur deras engagemang påverkar projektets framsteg.

Intressentanalys (youtube.com)

 

Mendelows matris:

Mendelows matris är ett verktyg som används för att kartlägga intresse och inflytande hos olika intressenter i ett projekt. Matrisen består av fyra rutor, där den vertikala axeln representerar makt och inflytande, och den horisontella axeln representerar intresse för projektet. Tex kräver en person med stort inflytande och stort intresse i projektet ett större engagemang i projektet.

Mendelow’s Matrix (Stakeholder Analysis) Explained! (youtube.com)

 

Makt-inflytande nätet:

Ett annat verktyg för intressentanalys är makt-inflytande nätet. Det visar hur aktivt en intressent är involverad (inflytande) i förhållande till deras makt. Genom att förstå dessa relationer kan projektledare anpassa sin kommunikation och strategi för att samarbete effektivt med olika intressenter.

Makt-inflytande nätet är en specifik teknik inom intressentanalys. Den fokuserar på att kartlägga hur aktivt intressenter är involverade (influens) och vilken myndighet de har (makt). Här är några steg för att genomföra en intressentanalys med makt-inflytande nätet:

Definiera gemensamma mål: Tydligt definiera det gemensamma resultatet eller utgången för intressentgruppen. Vad försöker ni uppnå med den tjänst ni levererar, den politik ni utvecklar eller de projekt ni planerar?

Definiera intressentgrupp: Lista den breda intressentgruppen för målet. Överväg både interna och externa intressenter som kan påverka utvecklingen mot det gemensamma målet.

Analysera relationer: Utveckla en åtgärdsplan genom att förstå vilken typ av relationer ni har med varje intressent. Prioritera åtgärder baserat på makt och intresse.

Makt-inflytande nätet ger insikter om hur olika intressenter påverkar och påverkas av verksamheten. Det hjälper till att skapa strategier för samarbete och engagemang med intressenter. 

Sammanfattningsvis är makt-inflytande nätet ett kraftfullt verktyg för att kartlägga och förstå intressenternas roll och påverkan i en organisation. Det hjälper till att forma strategier och främja samarbete för att nå gemensamma mål.

 

Det är alltså viktigt att förstå och hantera makt och inflytande när man arbetar med projekt och intressenter. Genom att använda verktyg som intressentanalys och/ eller Mendelows matris kan projektledare skapa en mer holistisk bild av projektets intressenter och utveckla strategier för att bygga starka relationer och samarbete.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top