Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Adaptive Software Development (ASD)

Jim Highsmith har utvecklat Adaptive Software Development (ASD) efter många års arbete med tunga traditionella processer.

ASD har tre faser som arbetsprocessen genomlöper:

  1. Spekulation Highsmith menar att en planering är omöjligt att genomföra i ett adaptivt arbete eftersom det är omöjligt att förutse allting. Däremot kan man spekulera i vad som kan ske i det fortsatta arbetet.

 

  1. Samarbete När man arbetar i en miljö där man måste vara beredd på snabba förändringar måste projektgruppen samarbeta på ett helt nytt sätt. Projektledningens uppgift är i mindre skala att tala om för sin personal vad som ska göras, viktigare är att uppmuntra kommunikation mellan gruppmedlemmar så att de tillsammans kommer fram till vad som skall göras.

 

  1. Lärande I en traditionell processutveckling kommer själva lärandet i skymundan i och med att man bestämmer sig för en design och sedan håller sig till den. I en adaptiv utvecklingsprocess är det viktigt att man efter varje iteration tittar tillbaka på vad som gick bra eller dåligt. Sedan är det viktigt att lära sig av detta inför nästa utvecklingscykel.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top