Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

”Agil projektledning” – Vinnare Årets Projektledarbok!

Sedan 2008 utser Svenskt Projektforum Årets Projektledarbok. Boken ska vara skriven av en svensk författare, Vi är en jury på åtta ledamöter som granskar den litteratur som ges ut under ett år och som berör projektvärlden. Det betyder att det inte bara är böcker om projektledning utan vi bedömer även böcker som kan ha relevans för en projektledare, exempelvis kommunikation och ledarskap.

2020 kom det ut 10 böcker som var med i vår bedömning. Var och en i juryn väljer ut de tre som hon eller han tycker är det bästa och den listan mailas sedan till ordföranden som sammanställer alla röster. De tre böcker som – totalt sett – har fått flest röster går till en slutomgång.

Normalår träffas då juryn och diskuterar på plats vilken av dessa tre som ska vinna. Vissa år har vi haft ”långa och vilda” diskussioner om vilken bok som borde vinna medan vissa år har det varit mycket enkelt att utse vinnaren. 2020 och 2021 års vinnare har dock utsetts genom digitala möten.

Segraren 2021 blev Tomas Gustavsson för sin bok Agil projektledning med följande motivering:

Tomas Gustavsson har förmågan att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva det ”agila tänket”. Han ger många konkreta exempel på hur man kan/ska jobba agilt. Redan på första sidan betonar han att ”Det är inte den här boken som kommer göra dig till en agil projektledare”. Det gör han därför att han menar att man måste praktisera teorierna i boken i verkligheten för att kunna lyckas.

Tomas bok innehåller en tydlig röd tråd från början till slutet av ett agilt projekt, ett projekt där han beskriver alla delar: roller och aktiviteter som måste till men även nödvändiga dokument (även om man ska minimera dessa).

Boken rekommenderas varmt till såväl nybörjare som mer erfarna projektledare som vill lära sig och förstå vad det innebär att arbeta agilt. Och det gör han med bravur.

Tomas vann priset första gången det delades ut (2008).

Tomas Gustavsson

Har du som medlem förslag på någon bok som du tycker ska vara med i bedömningen för 2022, hör av er till undertecknad. Böckerna ska vara utgivna under 2021.

För juryn för Årets projektledarbok

Johan Hydén, PMP, FAPM, IPMA D

Ordförande Årets Projektledarbok

Tidigare ordförande i Svenskt Projektforum

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top