Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Svenskt Projektforums guide över agila metoder

I en artikelserie kommer vi här att presentera grunderna för agilt arbete samt metoder och…

Läs mer

Scrum

Är ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter formulerat av Jeff Sutherland…

Läs mer

Lean

Begreppet har fått sitt namn från engelskans ”lean meat” de vill säga kött utan fett,…

Läs mer

Kanban

Kanban är en agil metod som betraktas som en del av Lean systemutveckling och som…

Läs mer

DevOps

DevOps är en sammansättning av Dev (development – utveckling) och Ops (operations – drift) och…

Läs mer

DSDM

DSDM är en publik metod som förvaltas av ett konsortium. Den utarbetades i början av…

Läs mer

XP (Extreme programming)

XP baseras på fem värderingar: kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. Det är viktigt att…

Läs mer

Crystal

”Crystal metoden” även kallad ”Crystal clear” (kristallklart) är en så kallad ”human-powered” metod, alltså att…

Läs mer

Adaptive Software Development (ASD)

Jim Highsmith har utvecklat Adaptive Software Development (ASD) efter många års arbete med tunga traditionella…

Läs mer

Feature Driven Development (FDD)

Feature Driven Development (FDD) är en process som börjar med att man fastställer helhetsmodellen av…

Läs mer
Back To Top