Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årets projektledare!

 

Eddy de la Motte tilldelas priset

 

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

Den 12 november 2021 delades priset ut till Eddy de la Motte och motiveringen löd:

”Eddy har med ett visionärt och teambyggande ledarskap lyckats ta fram ett nytt flygplan på rekordtid. Genom att utmana befintliga arbetssätt har han inte bara lett utvecklingen av SAABs del i T-X utan också förändrat kulturen inom SAAB.

Efter de lyckade flygningarna i slutet av 2016 vann man upphandlingen av ett militärt skolflygplan och har nu förärats ett kontrakt, tillsammans med Boeing.

Det lyckade resultatet kan till stor del tillskrivas Eddys ledarskap som alltid sätter individen i centrum.

Eddy blir årets projektledare 2021 för sitt utomordentliga ledarskap i ett projekt med en extrem tidspress.”

 

Om projektet: Omkring 2012 publicerade USA:s flygvapen de preliminära kraven för sitt nya militära skolflygplan (då kallat T-X) som skulle bli föremål för en kommande upphandling under 2017. Ett hårt krav var att upphandlingen skulle avse ett befintligt flygplan (off-the-shelf), vilket i praktiken innebar att det offererade planet måste ha flugit innan slutet av 2016. Trots att det vid detta tillfälle redan fanns tre flygande konkurrentplan, bestämde sig Boeing och Saab för att med egna medel utveckla ett helt nytt flygplan. Målen var att på rekordtid ta fram ett nytt avancerat skolflygplan med egenskaper som överträffade konkurrenternas, samt även att radikalt minska produktionskostnaden för de framtida serieproducerade planen.

Eddie de la Motte spelade en nyckelroll i framtagandet av det gemensamma utvecklingskontraktet mellan Boeing och Saab. Eddie projektledde SAABs insats på ett mycket förtjänstfullt sätt. Huvudsakligen stationerad hos Boeing i St Louis, lyckades Eddie att kontinuerligt lösa samarbetsfrågor, ofta orsakade av skillnader i kultur och tekniska tillvägagångssätt. Genom daglig kontakt med SAABs chefsingenjör som ledde arbetet på hemmaplan med ca 400 ingenjörer, lyckades de pga tidskillnaden åstadkomma ett mycket effektivt arbetsflöde som liknade två-skift. Eddy har hanterat uppkommande utmaningar på ett utomordentligt bra sätt.

Ett nytänkande var nödvändigt för att på denna korta tid ta fram flygplan och begreppet ”Break the Norm” har varit ledstjärna. Allt design och tillverkningsunderlag har varit elektroniskt och modellbaserat. Tillsammans med Boeings projektledare Ted tog Eddie fram en projekt-specifik ”Tx-kultur” som genomsyrade projektarbetet och skapade ett mycket bra samarbete mellan alla projektmedlemmar. Om Boeing och Saab inte hade lyckats att ta fram det nya planet på den rekordkorta tiden, skulle egenfinansieringen på flera miljarder kronor ha gått förlorad.

Vi gratulerar Eddy och önskar honom varmt lycka till med kommande projekt!

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top