Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Varannan vill fortsätta jobba efter 65

 

 

Pensionsbolaget SPP har undersökt hur många svenskar som vill fortsätta att jobba efter 65-årsdagen. I en ny rapport framkommer att varannan vuxen kan tänka sig att fortsätta arbeta.

I Demoskop-undersökningen, som SPP står bakom, frågar svenskar om de vill jobba efter 65-årsdagen. Var femte svarar direkt ja på frågan och över 30 procent anger troligen. Sammanlagt svarar 54 procent ja eller troligen. I undersökningen var det bara var fjärde som svarade nej på frågan.

 

Flexibilitet viktigt

Undersökningen visar samtidigt att flexibiliteten spelar stor roll. Samtidigt som många vill arbeta längre så vill de flesta inte höja pensionsåldern. Enbart tre av tio stöder den idén. Ofta slutar dessutom inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 års ålder. Detta behöver åtgärdas av arbetsgivare som vill locka den äldre arbetskraften.

 

Nytt fokus

Samhället måste fokusera på att arbeta längre är en bra sak, samtidigt som vi lever allt längre. Idag finns en åldersdiskriminering som varken går ihop med höjd pensionsålder eller ökad livslängd. Det krävs en bättre och mer flexibel arbetsmiljö, samt utökade möjligheter till kompetensutveckling.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top