Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årsmöte 2020

 

Årsmötet genomfördes utifrån rådande omständigheter helt digitalt den 15 april. Årsmötet är föreningen viktigaste möte, här redogjordes för föregående år och verksamhetsplanen för 2020 presenterades och godkändes. Stort tack till alla deltagare, valberedningen, styrelsen och Olof Rosengren som ledde mötet!

 

Mötet valde också styrelse för det kommande året och består nu av:

Ordförande, vald på ett år: Per-Olof Sandberg

 

Följande ledamöter valdes på två år:

Helena Rönnberg, Veidekke, Stockholm

Tommy Lenberg, Byggherrarna, Stockholm

Ulrika Backeström, Region Norrbotten, Luleå

Följande styrelseledamöter valdes på två år 2019 och har därmed ett år kvar av mandattiden:

Tomas Gustavsson, Karlstad Universitet, Karlstad

Robert Sickeldal, Egen företagare, Göteborg

Christina Rydgren, Egen företagare, Stockholm

 

Följande suppleanter valdes på ett år:

Marie Vinghamre, AFRY, Göteborg

Derya Tumayer, WSP, Göteborg

Jonas Brehmer, SAAB Kockums, Karlskrona

Stefan Nordström, Sweco, Stockholm

 

Vi önskar hela styrelsen välkomna till ett nytt verksamhetsår, extra varmt välkomna till Helena Rönnberg, Marie Vinghamre och Derya Tumayer. Vi vill också passa på att tacka avgående medlemmar i styrelsen för gott samarbete!

 

Årsmötets ordförande: Olof Rosengren – mötet som skedde digitalt.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top