Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Återhämtning

Niclas Almén, KBT-psykolog och forskare på Mittuniversitetet, som skrivit boken Återhämtningsguiden: Må bra trots stress och press vill ge vägledning för återhämtning, som han menar är avgörande för att den vardagliga stressen ska bli hanterbar och ligga på en hållbar nivå.

Långvarig stress gör oss fysiskt, psykiskt och intellektuellt utmattade. Får vi däremot möjlighet att återhämta oss kan vi hålla stressen på en hälsosam nivå. Därför är det viktigt att du som leder ett team ser till att det finns tid och utrymme för återhämtning under arbetsdagen

Så vad ska medarbetarna göra under de korta pauserna för att få bäst återhämtning? Forskning visar att vissa aktiviteter är mer kopplade till återhämtning än andra, men det finns nog ingen enskild aktivitet som fungerar för alla.

För många fungerar det bra att göra tvärtemot vad de brukar göra när de jobbar. Om ni har ett stillasittande jobb med mycket skärmtid kan du uppmuntra till att gå ut på en kort promenad för att få miljöombyte och skifta fokus. Om du däremot har anställda som är fysiskt aktiva i sitt jobb kan det vara mer hjälpsamt att få sitta ner och slappna av i stillhet.

Tips för återhämtning

  • Diskutera återhämtning och stress på arbetsplatsen.
  • Var öppen med hur du själv återhämtar dig, föregå med gott exempel!
  • Uppmuntra till 5–10 minuters arbetspauser varje dag.
  • Skapa en fysisk miljö som uppmuntrar till andra återhämtningsbeteenden än fika
  • Använd tvärtom-metoden: Har ni ett stillasittande arbete, uppmuntra till promenader. Har ni ett socialt jobb, uppmuntra till egentid, osv.
  • Låt medarbetarna prova sig fram och hitta det som passar just dem. Anpassa sedan möjligheterna till återhämtning efter deras individuella behov.

Återhämtningsguiden : Må bra trots stress och press

ISBN: 9789127827905

Författare; Niclas Almén, KBT-psykolog och forskare på Mittuniversitetet

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top