Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Svenskar nöjda med chefers agerande under pandemin

Mer än hälften av svenskarna tycker att deras chef har skött sig bra under pandemin.

54 procent av svenskarna anser att deras chef har skött sig bra under pandemin. Av dem anser hela 27 procent att chefen har skött sig mycket bra, medan endast 14 procent är missnöjda med chefens agerande.

Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life visar även att 20 procent uppger att relationen till chefen har påverkats positivt av distansarbetet, medan 15 procent tycker att den påverkats negativt. Hälften, 51 procent, har haft regelbundna samtal med sin chef under pandemins distansarbete, och 47 procent har fått frågor om sitt mående.

Knappt var tredje chef, 29 procent, har ställt frågor om ergonomin och arbetsmiljön i hemmet. Det är relevant även framöver eftersom det är 86 procent av svenskarna som jobbat på distans som är positivt inställda till en fortsatt möjlighet att arbeta på distans, enligt Work Life.

Om ManpowerGroup Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av ManpowerGroup under oktober 2021 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 2 798 personer har svarat på undersökningen.

Frågan som ställdes var: ”Hur tycker du att din chef har agerat under pandemin?” ställd till de som jobbar.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top