Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Att leda på distans

Att arbeta på distans ställer andra krav på ledarskap. När rekommendationerna är att arbeta hemifrån den utsträckning som går behöver vi justera vårt sätt att leda. Att kommunicera vad som händer i organisationen, i projektet, med kunder och intressenter och målen.

 

Infrastrukturen – Om medarbetare inte kan hämta filer, kämpar för att höra eller höras i konferenssamtal har du misslyckats med att ta itu med grunderna. Har medarbetare rätt utrustning, bärbar dator, skärm, telefon, fungerande kamera etc?

Tydliga förväntningar – Alla har en egen uppfattning om vad göra något ”snabbt” eller ”bra” betyder. När arbetssituationen kanske ser annorlunda ut måste vi klargöra förväntningar. Gällande allt från kalenderdelning, avstämning, rapporter men se också till att få tydliga förväntningar från dem du arbetar med. Det är viktigt att hantera förväntningar och fokusera på mål.

Schemalägg teammöten och online coaching – Var överens om vilka grundregler som gäller i den här situationen, att ha regelbundna (korta) möten även om de sker online, att ”checka in” och stämma av hur teamet (gruppen och individen) mår, dryfta oro är viktigare än någonsin. Att ha en strategi för kommunikation. Först, ordna lämpligt antal veckovisa formella ”report-ins.” För det andra, fastställa riktlinjer om dagliga behov.

Lita på ditt team – Ibland är företag inte villiga att anamma distansarbete eftersom det finns en osäkerhet om huruvida arbetet kommer att få slutföras på samma nivå som om de var på kontoret. Nu måste vi kanske arbeta på distans. Ännu viktigare att skapa riktlinjer för arbete från hemmet, till exempel e-post måste besvaras inom 24 timmar, använda sms för brådskande frågor och inga samtal mellan vissa timmar för att säkra att medarbetare inte arbetar för mycket. Oroa dig inte över vad som görs. Om vi uppfyller våra mål, bra! Om inte, måste vi undersöka situationen ytterligare. Det handlar om prestation, inte aktivitet.

 

 

Ytterligare lästips på ämnet Leda medarbetare på distans:

Manage remote workers, Gallup

Helping Remote Workers Avoid Loneliness and Burnout, Harvard Business Review

Top 15 tips to effectively manage remote workers, Forbes

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top