Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Boktips!

När det nu kanske finns några lediga dagar, kanske en ny bok kan fungera som inspiration inför det nya året?

 

Arbete – James Suzman

Boken om mänsklighetens historia genom vår relation till arbete, från livets uppkomst på jorden till vår automatiserade tid. En fascinerande undersökning som utmanar våra grundläggande antaganden om vad arbete betyder Att känna till historien om vad vi gjort med vår tid kommer förhoppningsvis hjälpa oss att göra mer medvetna val i framtiden

 

Öppenhet och tillitsspiralen – Anders Wendelheim och Kerstin Rodell-Lundgren

Det händer alltför ofta att vi inte har en tillräcklig nivå av öppenhet och tillit för att effektivt kunna hantera de komplexa uppgifterna vi ställs inför.

Författarna beskriver hur du kan utveckla och fördjupa dina relationer både i din privata vardag och i arbetet i syfte att skapa högpresterande grupper och organisationer och som leder till ökad produktivitet och förbättrad hälsa. Du får möjligheter att använda den outnyttjade spiraleffekten för att skapa en tillitsfull och hälsosam grupp och organisation.

Boken innehåller många handfasta modeller, verktyg, och övningar för att etablera tillit, komma till rätta med bristande tillit samt öka tilliten i syfte att effektivisera både din vardag och verksamhet. Du lär dig hur du bygger ökad tillit för att utveckla samspelet och ledarskapet i grupper samt hur du kan skapa en kultur som präglas av öppenhet, ärlighet, gemenskap och helhetssyn. Den visar hur du kan bidra till en verklig utveckling där verksamheten förändras på riktigt och inte bara på ytan.

 

Toppledarskap – Victoria Strand

För att bli och vara en TOPP-ledare finns det fyra områden som man som ledare behöver arbeta med och behärska; tankeledarskap, organisatoriskt ledarskap, personalledarskap och personligt ledarskap.

Som en röd tråd genom alla de här fyra områdena löper vikten av att vara en duktig kommunikativ ledare. I boken finns både teorierna bakom vad alla stora ledare gör för att vara TOPP-ledare och hur du själv gör det i praktiken för att utvecklas till en TOPP-ledare.

”I grund och botten har jag funnit att människor – hur olika kulturer de än kommer ifrån – behöver samma grundläggande saker från en ledare för att vilja följa och hjälpa ledaren att leverera de enastående resultat som förväntas. Nu vill jag dela med mig av några av mina erfarenheter med dig, eftersom jag vet att ledarskap är den avgörande faktorn för positiv skillnad i resultat, särskilt i tider av förändring.” Säger författaren.

 

Värdet av värdegrunder* – Mats Alvesson

Under de senaste trettio åren har värdegrunder blivit ett oundgängligt inslag i varje företagskultur. Detta huvudsakligen svenska begrepp är nu lika vanligt på arbetsplatser runt om i landet som gratis kaffe.

Men kan verkligen några vaga värdeord lösa de problem som finns inom organisationskulturer? Och ger de stora resurser som satsas på värdegrundsarbete något reellt resultat? Kort sagt: Har värdegrunder verkligen något värde?

I Värdet av värdegrunder belyser författarna värdegrundsfenomenet på djupet. Genom fallstudier och praktiska reflektioner söker de bidra till att minska risken att organisationer ägnar sig åt storskaliga och pretentiösa projekt som bara gör ledningar, stabsfolk och konsulter nöjda. Men som, på gott och ont, inte gör någon större skillnad för verksamheten i vardagen. Många värdegrundsarbeten är i riskzonen.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top