Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Fjärr-kontrollerad

Omvälvningar i arbetslivet får fäste på global nivå när distansarbete och hybridarbete lämnar bestående förändringar i arbetslivet i kölvattnet av Covid-19-pandemin. En färsk undersökning från konsultfirman Herbert Smith Freehills visar att många globala företag planerar att i ökad utsträckning mäta medarbetarnas välmående, vilket reser frågetecken om metoderna.

Allt fler arbetsgivare kollar vad de anställda skriver i mejl, om de tittar på sociala medier eller byter fönster under Teams-mötet. En färsk undersökning från konsultfirman Herbert Smith Freehills visar att fyra femtedelar av 375 globala företag planerar att i ökad utsträckning mäta medarbetarnas välmående. Det är något som reser frågetecken om metoderna.

Även den vanligaste mjukvaran innehåller numera ”produktivitetsverktyg” samtidigt som så kallad otraditionell mätteknik för exempelvis textanalys breder ut sig. Hur vanligt det är med sådan systematisk övervakning av medarbetare i Sverige är oklart.

För att kartlägga dessa förändringar bygger rapporten Future of Work på svar från ledare hos mer än 375 internationella arbetsgivare för att identifiera nya trender och dynamik på arbetsplatser.

 

Viktiga resultat:

  • 84 % av företagen planerar att mäta produktion snarare än arbetad tid
  • Nästan hälften av arbetsgivarna vill differentiera lönen mellan distans- och kontorsbaserade arbetare, vilket troligen skapar sociala spänningar.
  • Fyra av fem arbetsgivare planerar att använda digitala verktyg för att övervaka välbefinnande i framtiden, med 43 % som redan gör det.
  • Tre fjärdedelar av företagen förväntar sig att flytta sin arbetsstyrka och avsevärt utöka distansarbetet inom fem år, medan 80 % använder programvara för att övervaka personalens placering.

 

Tips till arbetsgivare för att hålla reda på helheten och samtidigt tar itu med förändringarna som nu sker:

  • Se framåt. Stigande sociala och miljömässiga förväntningar och efterklangen av distansarbete kommer att få långtgående konsekvenser för styrning, verksamhet och policier. Se framåt och planera för en ny framtid.
  • Ökande press att ta ställning i sociala och politiska frågor, kommer det att vara nyckeln för företag att ha sammanhängande och transparenta processer för att fastställa policier.
  • Omvärdera HR-rollen. Den långsiktiga övergången till distansarbete ställer mycket olika krav på HR-team och talangstrategier – framgångsrika företag kommer att ta till sig den förändringen som ett sätt att säkra konkurrensfördelar.

 

Läs hela artikeln här>

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top