Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifiering är en kvalitetssäkring

Certifieringar av projektledare är ett bra sätt att kvalitetssäkra företaget och skapa en gemensam nomenklatur. Det säger Tina Madsén som är assessor och brinner för frågan. Hon ser att certifieringar i framtiden kommer att bli ett allt viktigare och ett mer specialiserat verktyg utifrån branscher och projektledarmodeller.

 

Tina Madsén är sedan fyra år senior projektledare, mentor och coach för stora och komplexa projekt. Tidigare har hon arbetat inom skilda branscher som massa/pappers-, läkemedels och fordonsindustri. Hon är B-certifierad enligt IPMA och även Prince 2-certifierad. Med IPMA-certifieringen fick hon den önskade fokuseringen på ledarskap.

– Certifieringen är en kvalitetssäkring för företaget och ett sätt för individen att validera sin aktuella kompetens, säger hon. Vidare får man en gemensam nomenklatur för projektledning, man ökar sitt värde på arbetsmarknaden och skapar därigenom möjligheter för fortsatt karriärutveckling. Jag har alltid haft en passion för projektledning och har vurmat för certifiering i de olika positioner som jag har haft. På många ställen har jag varit tidigt ute med strävan efter just certifieringar för projektledarna.

Tina är numera även assessor, det vill säga den som utvärderar kandidaternas kompetens genom ett flertal obligatoriska moment. Som assessor utgår man från ett gemensamt regelverk i bedömningen av kandidaten. Varje bedömning görs av två oberoende assessorer som har gedigen kunskap och erfarenhet av projektledning. Sedan en tid krävs att man ska vara certifierad själv för att komma i fråga. – Efter mina egna certifieringar fick jag frågan om jag ville verka som assessor eftersom jag har de kvalifikationerna som krävs. Under en inledningsperiod satt jag med andra assessorer för att lära mig mer innan jag blev godkänd. Jag brinner verkligen för certifieringar och lär mig oerhört mycket själv av det. Men det tar mycket tid och sker utanför arbetstid. Det innebär att varje omgång får innebära max fem kandidater. Afry tex har sedan länge arbetat med certifiering, både generella certifieringar och de lite mer anpassade modellerna för sina projektledare. Man anser att det är medarbetarna som är varumärket och sätter kvaliteten på företagets tjänster gentemot sina kunder.

Det finns anledning att tro att certifieringar av medarbetarna kommer att vara en fortsatt viktig parameter för att nå organisationers kvalitetsmål i framtiden. – Det blir allt vanligare med certifieringar, poängterar Tina Madsén. Det är helt logiskt med tanke på att en mycket stor del av BNP numera investeras i projekt! Det blir oerhört viktigt då att säkerställa kvaliteten på projektledarna och därmed på projekten. Tina tror att utvecklingen kommer att gå mot agil projektledning och anpassad certifiering efter det, men också mot specialiserad certifiering för olika branscher. – Det är viktigt att certifieringsmodellerna följer utvecklingen inom projektledarrollen för att fortsätta vara ett viktigt verktyg, avslutar Tina. Det finns fortfarande mycket att utveckla.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top