Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Den nya förändringsledningen vid digitalisering av projektkontoret

Detta är ett partnerinlägg från Ln4 Solutions AB

Att vara förändringsledare är en rolig roll men samtidigt väldigt otacksam. En svår roll då en förändringsledare inte är en chef men heller inte är en projektledare eller verksamhetsägare. Samtidigt vill alla ha förändring men ingen vill ju ändra sig. Så hur tacklar man talesättet att ”kultur äter strategi till frukost”? Vissa är lojala men finns det informella ledare som stretar emot eller så ställs frågan ”What’s in it for me?”.

Digitaliseringen innebär ett totalt paradigmskifte där kulturen inte längre kan sätta krokben för förändringar utan den som vill streta emot kan bara ställa sig vid sidan om. Något som alla inser inte fungerar i synnerhet inte inom en yrkesverksamhet. Privat kan du ju låta bli att t.ex. handla när enda alternativet är på internet och om du nu lyckas hitta ett telefonnummer så kommer du bli hänvisad till en hemsida för att handla digitalt. Men digitalisering är annorlunda än datorisering som fortfarande samma manuella hantering fast effektivare. Det de flesta snabbt upptäcker är att du hamnar i förarsätet i stället för att vara passagerare, vilket snabbt blir en positiv upplevelse.

Detta blir väldigt tydligt när projektkontoret ersätts av en digital plattform där en projektledare får digitala tjänster för att hantera samtliga ämnesområden i ISO21500 standarden för projekt. Till skillnad från datorisering så tillför digitalisering också kunskap. Den som det digitaliserade projektkontoret erbjuder är en kombination av PSA och BI där även projektmodellerna är digitaliserade. Det går lika bra att göra med SAFe som med PRINCE2, PPS m.fl. Här avses inte att ladda upp en mall i MS Word utan där mallen omvandlats till ett formulär där avgivna data hamnar direkt i projektplanen eller progressrapporten som uppdateras i realtid och är tillgänglig för de med rätt behörighet.

Vad har nu detta med förändringsledning att göra? Jo projektledaren behöver inte förändringledaren därför att projektledaren har fått en el-cykel i en snitslad bana och slipper gå till fots i okänd terräng. Utan det är chefer och ledningsgrupper som kommer behöva förändra sin roll och sitt beteende. De kommer behöva gå från att bestämma saker till att fatta databaserade beslut i full transparens där alla berörda har samma information. Plötsligt ändras situationen från överordnad och underordnad till ett partnerskap och databaserade förhandlingar där arbetstimmar utgör hårdvaluta hos tjänsteorganisationer, utveckling etc. Styrning är fortfarande en ledningsfråga utifrån ägardirektiv och regleringsbrev, men ledningsfunktionen delegeras ner till den enskilde medarbetaren för sig själv och inom teamet.

Hur det går till i praktiken kommer att beskrivas i nästa nyhetsbrev. Frågor på mejl kommer också besvaras.

Georg.Silber@Ln4Solutions.com

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top