Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

DevOps

DevOps är en sammansättning av Dev (development – utveckling) och Ops (operations – drift) och är föreningen av människor, process och teknik för att ge fortsatt mervärde till kunderna. Det finns inte ett specifikt verktyg för DevOps utan det är istället en uppsättning av verktyg som används i en så kallad toolchain där varje verktyg passar in i en eller flera av faserna. För varje steg i DevOps-principen finns det ofta verktyg som hjälper till att skapa ett automatiserat flöde och hantering för att underlätta varje steg.

DevOps-Metoden brukar delas upp i följande delar:

  1. Utveckling För utveckling spelar det ingen större roll vilken editor man använder, det viktigaste är att man använder en versionshanterare som till exempel Git. Det är viktigt att ha ett spikat flöde hur gruppen använder versionshanteringen.

 

  1. Bygga applikationen (automatiserat) Att bygga applikationen ska med fördel ske automatiskt via ett byggsystem. Byggsystemet kan direkt hämta från versionshanteringssystemet och bygga för både test, staging och release.

 

  1. Testa (automatiserat) Viktigt är att utvecklare får återkoppling på när tester går fel så att man snabbt kan åtgärda problemen och låta bygg/test-system köra nya tester.

 

  1. Paketera (versionshanteras automatiskt) Paketering av leverabler i ett versionshanterat format behövs för att enkelt kunna skapa stage och testmiljöer samt göra tillbakarullningar av releaser som skapat problem.

 

  1. Distribuera till produktion/staging/test Även distribution bör ske automatiskt. Det finns många verktyg för att göra det.

 

  1. Konfiguration av infrastruktur (manifest som beskriver miljön) Infrastruktur som kod är ett numera populärt begrepp. Vad det innebär är egentligen att man specificerar sin driftsmiljö med hjälp av manifest eller konfigurationsfiler.

 

  1. Monitorering (prestanda, resursutnyttjande, skalning, användarupplevelse etc.) Den sista delen i DevOps flödet är monitorering. Det finns många verktyg som hjälper till med det.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top