Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

DSDM

DSDM är en publik metod som förvaltas av ett konsortium. Den utarbetades i början av 1990-talet. Det är en affärsdriven metod som täcker alla steg från affärsbehov till implementerat systemstöd. DSDM är baserad på RAD (Rapid Application Develoment) och har ett helhetsperspektiv, det vill säga metoden koncentrerar sig på att få ordning på helheten. Man förklarar tydligt vilka bitar som måste finnas och hur de hänger ihop, men man talar inte om exakt vad de innehåller. Det överlåts till metodanvändarna.

 

DSDM består av fem faser, ibland beskrivs dessa som tre pizzor och en ost. Osten får då symbolisera de två första faserna som är sekventiella medan de tre pizzorna (de resterande) är iterativa. Fasernas engelska namn är Fesibility study, business study, functional model iteration, design and build iteration och slutligen implementation.

 

Till projektets fem faser kommer ytterligare två, förstudien och efterarbetet (pre-project och post-project). Syftet med feasibilityfasen (ordet feasibility study är svårt att översätta till svenska men ordet görbarhetsanalys kan användas) är att verifiera att DSDM är rätt arbetssätt för projektet, samt om det över huvud taget är möjligt att bygga det önskade systemet för en rimlig kostnad. Ordet business study (verksamhetsanalys) och syftet med den fasen är att förstå vilka systemets användare är och hur de vill att systemet skall fungera för att passa in i verksamheten.

 

De nio grundprinciperna som genomsyrar DSDM är följande:

  1.  Aktiv användarinvolvering
  2.  Beslutsmässig projektgrupp
  3.  Täta leveranser av produkter
  4.  Affärsnytta är det huvudsakliga kriteriet för acceptans.
  5.  Iterativ och inkrementell utveckling
  6.  Förändringar under utvecklingen skall vara vändbara
  7.  Övergripande krav fryses (så att vi inte råkar ut för Övergripande krav fryses (för att kraven långsamt och omärkligt växer. Detaljerade krav etableras under utvecklingen.
  8.  Testning är en integrerad del i livscykeln.
  9.  En samarbetsvillig och positiv attityd från alla inblandade är nödvändig.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top