Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se
LN4 Solutions AB

Digitalisering av projektkontorsfunktionen är nyckeln till en verklig förändring

Detta är ett partnerinlägg från Ln4 Solutions

 

Många organisationer brottas med att ställa om sin traditionella styrning. Ett vanligt misstag görs genom att själva försöka definiera sina processer och sedan hitta systemstöd utan vilket ingen förändring ändå kommer inträffa. Det är ett scenario likt det som drabbade Sisyfos. Det man glömmer är att digitalisering inte datoriserar dagens processer utan i stället gör dem obsoleta. Jämför gärna (om du är gammal nog) med att deklarera innan Skatteverket införde digitala tjänster för självdeklaration, skattekontot etc. En digitalisering av projektkontorsfunktionen innebär dessutom ett direkt steg till projektmognadsnivå 3 (definierad) och om systemstödet används är organisationen redan på nivå 4 (tillämpad).

Ln4 Solutions AB var sponsor på VD Tidningens konferens om förändringsledning och kunde återkoppla till deltagarna med frågor som aktualiserats under dagen. Vilka var ”Vilket eller vilka av följande påståenden håller du med om passar bäst in på de behov/utmaningar din organisation står inför?” 

  1. Att kunna ta faktabaserade, datadrivna, beslut kring pågående initiativ 
  2. Att kunna balansera mål med resurser 
  3. Kunna mäta och följa upp pågående initiativ utifrån strategiska beslut 
  4. Att ha kontroll på alla initiativ och till dem allokerade resursers beläggning 
  5. Att kunna leda och följa förbättringar värdedrivet 
  6. Att kunna hantera många initiativ samtidigt utan en komplex och kostsam uppföljning.

Svaren pekade på alternativen 1,4 och 6 som mest eftersträvansvärda. Dessa krav är lätta att tillfredsställa med ett systemstöd som kan hantera utbud av arbetstid och kompetens samt beläggning utifrån varje individ kopplat till en beläggningsansvarig chef samt en portföljhantering kopplad till budget och kostnadsställeansvariga chefer. 

Ställ gärna frågor till Georg.silber@Ln4solutions.com

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top