Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledning som tjänst

Projektledning som en tjänst (PMaaS): Tid att tänka inifrån lådan

❝Det är inte vad du säljer utan vad du löser som verkligen betyder något❞

Project Management as-a-Service (PMaaS) är ett framväxande begrepp och ses som ett skifte i tänkande i hur projektledning kan användas. Det pekas ut som en ny affärsmodell i linje med en serie on-demand molnbaserade tjänsteerbjudanden som Infrastructure as-a-Service (IaaS), Platform as-a-Service (PaaS), Desktop as-a-Service (DaaS), för att nämna några (Harrin, 2014).

Frågan kvarstår, vad PMaaS är? Om det har någon praktisk nytta? Tydligen är det en serie molnbaserade lösningar som möjliggör projektplanering och hjälper till med projektgenomförande, övervakning och kontroll.

I syfte att utveckla en förståelse definierar vi PMaaS som ett tillvägagångssätt för att förbättra effektiviteten i projektledning inom en organisation genom att integrera interna förmågor med expertis och tekniska lösningar från externa tjänsteleverantörer för efterfrågestyrd resursupphandling, användning och hantering; projektövervakning i realtid och felsökning på begäran av problem och kända risker under hela projektets livscykel.

Det är ett avtalsarrangemang som förväntas ge alternativ för att sponsra organisationer eller individer för att uppnå kostnads- och investeringseffektivitet i projekten genom att minska kapitalinvesteringar i samband med förvaltningen av en armé av projektledningspersonal och utveckling av interna projektledningsfunktioner – något som de kan betrakta som en icke-kärnverksamhet.

Förespråkarna för PMaaS-metoden har ett antal fördelar med att anta detta tillvägagångssätt. Dessa inkluderar att tillhandahålla korrekta resurser vid rätt tidpunkt, minska antalet projektledningspersonal och spara kostnader, få personal med olika nivåer av erfarenhet och färdigheter baserat på behoven hos specifika uppgifter i projektets livscykel och minska kostnaderna för att ha personal och kapacitet att anställa projektpersonal på begäran,  njuter av flexibiliteten att initiera ett brett spektrum av projekt med liten intern expertis för att genomföra sådana projekt, överföring av risker genom att inte ha människor på lönerullen men ändå arbeta för projekten (Harrin, 2014; Habibi, 2020).

Ur ett praktiskt implementerings- och operationaliseringsperspektiv kan PMaaS-baserade arrangemang vara komplexa eller komplicerade eller båda. Organisationer kan lägga ut taktisk eller operativ del av sina projektledningsinsatser och utöva kontroll över den strategiska delen av projektledningen, inklusive beslut om att starta nya projekt och fastställa kriterier för hantering av nyttorealisering, nivå av engagemang och samordning med den externa PMaaS-leverantören på begäran och nivån på input och feedback från PMaaS-leverantören som går in i beslutsprocessen för toppledningens projektkommitté,  t.ex. styrgrupp.

Men med tanke på att mognadsnivån för projektledning i en typisk organisation inte är särskilt hög kan användningen och operationaliseringen av PMaaS vara utmanande. De organisationer som är projektledningsmogna kan möta motstånd från sin interna projektledningspersonal, som kan se omfamna PMaaS som ett hot än en möjlighet.

Förutom operationaliseringsutmaningar kommer organisationer som är involverade i PMaaS-arrangemang också att möta andra utmaningar. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, ägande av projektdata när en PMaaS-leverantör är inblandad, frågor relaterade till övergivande av projekt halvvägs genom projektets livscykel av PMaaS-leverantören och de juridiska och projektrelaterade konsekvenserna av sådana förekommande, juridiska problem när PMaaS-leverantören ligger utanför sponsororganisationens geografiska jurisdiktion, säkerhets- eller projektrelaterade datafrågor om datasekretess m.m.

Även om konceptet med projektledning på begäran verkar tilltalande, måste det utan tvekan göras mycket innan det realistiskt kan ta fart ur ett praktiskt nyttoperspektiv. Det finns fler okända än kända för tillfället när det gäller att använda projektledning på begäran. Situationen erbjuder en möjlighet att bygga ytterligare kunskap på konceptet och dokumentera erfarenheterna hos dem som har använt PMaaS för att förstå saker och lindra några av de operativa flaskhalsarna.

Som Michael Dell från Dell Inc sa: ”Idéer är varor. Genomförandet av dem är inte”, och kanske kan det vara en utgångspunkt för att utveckla lite tankeledarskap kring PMaaS värdeförslag och bygga kunskapsbaserat förtroende för användningen av detta nya koncept för vidare utveckling inom projektledning.

Erkännanden: Denna artikel publicerades tidigare på projectmanagement.com

 

Referenser:
Habibi, B. (2020), Why project management as a service makes sense, https://systelligent.com/why-project-management-as-a-service-makes-sense/
Harrin, E. (2014), Project Management as a Service: The New Model, http://www.projectmanagement.com/articles/288782/Project-Management-as-a-Service –Den nya modellen

Källa: ipma.world/ © 2022 Jiwat Ram

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top