Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Digitalisering av transportsystemet

Eventet Projektforum 2019 är ett heldagsevent med många inspirerande föreläsare. En av dem är Olof Johansson, Olof är  programchef för digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket.

Dagens transportsystem är en central del av samhället för att transportera människor och varor till nytta för medborgare och näringsliv. Men det finns utmaningar då transporterna också bidrar till trängsel, påverkar klimatet och miljön negativt samt till att folk förolyckas. Digitaliseringens möjligheter är något som har potential att råda bot på detta, men vad innebär det egentligen i praktiken? Hur driver Trafikverket konkret sitt arbete kopplat mot trender som uppkoppling, automatisering och elektrifiering och vilka åtgärder planerar de att genomföra?

Olof Johansson leder myndighetens innovationsarbete kring hur digitaliseringen kan användas som medel i planeringen av transportsystemet för att bidra till ökad framkomlighet, minskad klimatpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Han är dessutom ordförande för Trafikverkets forskningsportfölj Planera, som ansvarar för de forskningsprojekt som rör planeringsområdet.

Missa inte Projektforum 2019,  läs mer här >

Tema: The future is under construction…

Som projektledare är du med och skapar morgondagens samhälle – hur inspirerar, utvecklar och stimulerar du medarbetare och organisationen? Ta del av inspirerande föreläsare och framgångsrika projekt.

Dag: Onsdagen den 4 december

Plats: Grand Hôtel i Stockholm

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top