Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Event: Projektforum 2019

  • 04dec

08:30 - 17:00


Plats
Grand Hôtel


 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

 

För 15:e gången: Projektforum 2019, som går av stapeln den 4 december i vacker inramning på Grand Hôtel i Stockholm.

Tema: The future is under construction…

Som projektledare är du med och skapar morgondagens samhälle – hur inspirerar, utvecklar och stimulerar du medarbetare och organisationen? Ta del av inspirerande föreläsare och framgångsrika projekt.

Syftet med dagen är att:

  • Sprida kunskap och inspiration om projekt som arbetsform
  • Inspirera till gott ledarskap
  • Vara en plats för erfarenhetsutbyte

 

Dag: Onsdagen den 4 december
Tid: Dagen startar med registrering och kaffe mellan 08.30-09.00. Programmet startar klockan 09.00. Dagen slutar 17.00
Adress: Södra Blasieholmshamnen 8, vid Strömkajen i Stockholm, mittemot Stockholms slott och Gamla stan.
Ta sig hit: Cirka 15 minuters promenad från T-centralen.
Parkering: Vi rekommenderar P-hus Gallerian, Regeringsgatan 15 – cirka 600 meter från Grand Hôtel.

 

Våra scengäster:

 

Moderator: Anna Bellman

 

Karin ZingmarkMaxa snacket, led digitalt.

Ledarskap och kommunikation i en uppkopplad värld. Idag måste vi bygga kommunikativa organisationer, som lyssnar, för dialog och driver förändring i samklang med vår omvärld. För detta krävs ett helt nytt ledarskap, som förstår hur man gör för att leda i en uppkopplad värld. Karin går igenom de förutsättningar som krävs samt ger konkreta tips och en inspirerande guidning till hur man bygger sin kommunikativa organisation, rustad för morgondagen. Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap från en rad ledande befattningar inom främst media- och IT-branschen, senast i rollen som marknadschef på Microsoft. 

 

Olof JohanssonDigitalisering av transportsystemet.

Dagens transportsystem är en central del av samhället för att transportera människor och varor till nytta för medborgare och näringsliv. Men det finns utmaningar då transporterna också bidrar till trängsel, påverkar klimatet och miljön negativt samt till att folk förolyckas. Digitaliseringens möjligheter är något som har potential att råda bot på detta, men vad innebär det egentligen i praktiken? Hur driver Trafikverket konkret sitt arbete kopplat mot trender som uppkoppling, automatisering och elektrifiering och vilka åtgärder planerar de att genomföra?

Olof är programchef för digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket. Det innebär att han leder myndighetens innovationsarbete kring hur digitaliseringen kan användas som medel i planeringen av transportsystemet för att bidra till ökad framkomlighet, minskad klimatpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Han är dessutom ordförande för Trafikverkets forskningsportfölj Planera, som ansvarar för de forskningsprojekt som rör planeringsområdet.

 

Anna BennichSjukt stressad.

Ringer du samtal när du springer till bussen? Läser du sms när du promenerar? En föreläsning med mycket igenkänning och enkla metoder för att hantera stressen och hitta mer lugn i vardagen. Anna är psykolog, psykoterapeut, föreläsare och författare. Hon arbetar för att nå ut till så många som möjligt med sin kunskap om stresshantering, hälsofrågor och med att skapa hållbara relationer.

 

Susanna StensdotterSkapa ett gemensamt syfte och uppnå resultat – Ikigai.

När man gemensamt hittar och tydliggör projektets syfte skapas den nödvändiga transparensen, engagemanget och tryggheten som behövs för att komma i mål och nå resultat. En metod för att framgångsrikt nå dit är Ikigai, som från japanskan kan översättas till meningen med livet. Efter över 25 år som chef, förändringsledare och projektledare i små och stora organisationer både i Sverige och utomlands, driver nu Susanna sitt eget företag med fokus på ledarskap och förändring. Hon brinner för att skapa resultat och därför är Ikigai en av de modeller hon valt att arbeta med.

 

Eva BrännvallCirkulär ekonomi i praktiken.

Projekt med återbruk i fokus. Återbruk- bra för klimatet och ekonomin. Varför och hur vi skall återbruka? Exempel bland annat från Företaget KRAVS huvudkontor i Uppsala med höga hållbarhetskrav. Eva är en erfaren senior Projektledande inredare med 25 års erfarenhet. Arbetar företrädesvis med flyttprojekt åt beställare/kunder för Tengboms räkning  men även med interna frågor runt kvalité och miljö.

 

Henrik Albertsson & Linda Davidsson – Projektdöden är här!

Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen, för de flesta är vi kända från våra varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet.  Verksamheten omsätter ca 20 miljarder per år och varje år investeras ca 6 miljarder i att bygga ut och förbättra kollektivtrafiksystemet i Stockholm. Just nu driver vi ca 150 investeringsprojekt och vi berättar lite om några av dem, hur det fungerar att bedriva projekt i en politiskt styrd organisation, hur vi hjälper till att utveckla Stockholmsregionen, utmaningen med att minimera påverkan på resenärerna och hur vi tog döden till hjälp.  Linda Davidson, gruppchef projektkommunikation, ansvarar tillsammans med sitt team för kommunikationen till närmare 900.000 resenärer och andra intressenter när kollektivtrafiken byggs ut och rustas upp.  Henrik Albertsson, sektionschef teknik, ansvarar han för en grupp av tekniska specialister som hjälper projekten att nå lyckade leveranser. När man jobbar med utveckling av Stockholms kollektivtrafiksystem finns det alltid både roliga och utmanande problem att lösa, från små tekniska detaljer till otroligt komplexa frågor som uppstår när miljardinvesteringar ska realiseras. 

 

Mattias KhakiAgilitet och kultur.

Arbetslivstrender som ”självledarskap” och ”coachande ledarskap” leder lätt till otydliga mandat, menar många. Hur etableras ramar och mål/ kultur, för att sedan kunna släppa fram ett friare medarbetarskap?Mattias Khaki är en stor personlighet, kreativ och mångsidig med starkt ledarskap och teambuilding-färdigheter. Mattias ar en djup kunskap om affärsprocesser och system inklusive expertkunskaper i ledarskap, logistik, innovation och produktutveckling inom utmanande globala, multikulturella och konkurrenskraftiga miljöer. Mattias har erfarenhet från både privata och offentliga företag, produktägare som utnyttjar agil och scrummetodik för att driva innovation och transformation.

 

Annika HultqvistFramgångsfaktorer i ett ”omöjligt” förändringsprojekt

Annika driver ett komplext och omfattande förändringsprojekt med stor affärspåverkan. Med ett sällan skådat driv och engagemang, och med ett inlyssnande och pragmatiskt förhållningssätt, har hon förvandlat ett IT-projekt bland andra, till ett strategiskt affärsinitiativ som berör 40-talet marknader över hela världen. Ärlighet, tillit och transparens är några av denna projektledares viktigaste ledord.

Innehållet i föredraget fokuserar på de viktigaste framgångsfaktorerna i detta projekt men lyfter även fram de viktigaste ledaregenskaperna som krävts. Syftet är att dela erfarenheter och ge deltagarna möjlighet att reflektera på hur de kan applicera dessa faktorer i sina projekt/program. Även en påminnelse om vad som är viktigast för att lyckas med sina projekt/program.

 

Tider: Registrering från 8.30, programmet pågår mellan 9.00 – 17.00.

LADDA NED PROGRAMMET HÄR>

 

 

 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. VÄLKOMMEN ÅTER 2020, datum för Projektverktygsdagen 2020 och Projektforum 2020 kommer snart.

 

 

 

Våra partners:

 

 

 

Back To Top