Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Djupjobba

Författaren till boken Deepwork, Cal Newport, menar att ständiga distraktioner kan kosta dig jobbet…..

Distraktioner och avbrott som tex pushnotiser, mail, frågor från kolleger mm kan orsaka stress men de kan också påverka din framtid och vår förmåga till inlärning. Att kunna arbeta med fullt fokus – djupjobba – är avgörande för att vara relevant i sin yrkesroll. Dagens snabba tekniska- och samhällsförändringar kräver att vi hänger med och kan lära oss nya saker och det kräver i sin tur att vi kan jobba fokuserat.

Under stress tar hjärnan gärna genvägar – den vill att vi gör ungefär som vi brukar och Cal Newport skiljer på ytjobb och djupjobb. Ytjobb är uppgifter som är lätta att kopiera medan djupjobb kräver hela din intellektuella kapacitet.

Det går att öva upp förmågan att djupjobba.

Regler och rutiner – att sätta upp regler och rutiner för dig själv hjälper hjärnan, så att du slipper lägga tid och energi på att fatta beslut löpande. Bestäm när, var och hur du ska djupjobba. Är det tidigt på morgonen varje dag eller är det en eller flera mötesfria dagar i veckan som skapar bäst förutsättning för dig?

Uppskatta tristessen – koncentrationsförmåga kan övas upp. Ta inte upp mobiltelefonen i tid och otid. Låt den vara. Schemalägg användningen av internet under arbetstid.

Avstå från sociala medier – eller använd dem bara på arbetstid om de påverkar dina mål i positiv riktning. Behöver du använda sociala medier för att marknadsföra din organisation, gör det men inte mer på arbetstid. Utan arbetet kanske du väljer sociala medier istället för TV, bra.

Schemalägg varje minut – studier visar att vi är dåliga på att uppskatta tiden vi ägnar åt olika aktiviteter under dagen. För att ytjobbet inte ska ta all vår tid behöver dagen schemaläggas.

  • Detaljplanera din kalender, se till att tid finns för både ytjobb och djupjobb.
  • Dela in arbetsdagen i sammanhängande ”block” – märk varje block med en aktivitet
  • Om något ändras under dagen, stryk den ursprungliga planen och gör nya block.

Sluta jobba i tid – I Newports bok är detta en röd tråd. Han slutar själv jobba klockan 17.30 och ägnar inte jobbet en tanke förrän nästa dag då han är på plats igen. Innan du går hem, gå igenom din att-göra-lista för dagen och kommande dagar – gör en plan för hur det ska bli färdigt. Det gör att hjärnan kan ta paus från problemen under kvällen.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top