Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledning – en kärnkompetens!

Projektledning är en kärnkompetens som ger professionell konkurrenskraft. Det kräver inte bara grundläggande kunskap utan också praktisk erfarenhet som bevisas genom en professionell certifiering. Ramverk för framgång:

 

Upprätta ett gediget fundament

Få en stabil förståelse för projektledningens principer och processer inom områdena Perspective, People och Practice. Perspective fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi. People handlar om kompetensen att arbeta med människor medan Practice är kompetensen att behärska metoder, verktyg och teknik. Boken IKM (Individuell kompetensmodell för projekt, program och portföljledning) ger dig en djupare förståelse för de kompetenser som mäts i certifieringen. Boken ger en kompetensöversikt och beskriver definitioner, syfte och beskriver och detaljerar de kunskaper som behövs när du arbetar med projekt och uppdrag. Här kan du ladda ned den engelska versionen gratis >

 

Förbered grundstommen för en professionell IPMA Certifiering

Genom boken IKM samt våra webinarier får du en inblick i processen och kraven för IPMA Certifiering. Här hittar du datum för deltagande i våra live-webinarier >

 

IPMA – En internationellt erkänd certifiering

Certifieringen har utvecklats av internationella ämnesexperter för att ge bästa möjliga resultat i ditt projektarbete och karriärutveckling. IPMA® certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer”. Standarden anger krav på certifieringsorgan, personal samt certifieringsprocesser.

 

 

Investera i din professionella utveckling kontinuerligt

Du behöver hela tiden lära om och lära nytt för att vara efterfrågad på en alltmer snabbrörlig arbetsmarknad. Det kommer hela tiden nya metoder och nya forskningsrön. Sluta aldrig söka, lära nytt och bredda din kompetens. Träna hela tiden för att bli en bättre ledare, det du övar blir du bättre på. Reflektera mera och be om feedback. En viktig beståndsdel i IPMAs certifiering är lärande genom reflektion. Detta avspeglas i flera av momenten.  Typiska frågor för reflektion är: Vad var utmaningen? Vilket initiativ tog jag? Vad blev resultatet? Vad lärde jag mig?

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top