Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Easy is the new cool

Hur kan arbete hanteras när teamet och ledarna arbetar på distans? I en artikel av Vartika Parikh får vi tips om Microsofts samarbetsmöjligheter.

 

Teamets utmaningar när du arbetar på distans

För en enskild teammedlem är det viktigt att förstå vad deras prioriteringar är, hur deras arbete är beroende av andra, den plan de behöver följa och hur de kan samarbeta för att ha en produktiv arbetsdag, vilket bidrar till att hålla motivationen och fokuset högt.

Prioritering

Det är viktigt för varje teammedlem att kunna prioritera och förstå vad deras prioriteringar är för dagen, så att de tillsammans levererar värdet och uppfyller sina team och chefers förväntningar. Project for the web Board hjälper medarbetaren att prioritera och tilldela uppgifter till alla i teamet, organisationen och externa partner. Detta bidrar till att skapa ansvarsskyldighet och en tydlig förväntan om vad som behöver göras. Gruppmedlemmar kan prioritera och plocka upp arbete baserat på deras tillgänglighet och motiveras att kommunicera behoven

Förstå arbetsberoenden

När vi arbetar i ett team är det viktigt att veta hur arbetet flödar från en punkt till en annan, för att minska redundansen och öka produktiviteten. Varje medlem i ett team måste förstå beroenden som deras arbete har på andra och vice versa.

Projekt för webben och TEAMS-lösningen hjälper inte bara till att identifiera tydliga samband mellan aktiviteterna utan hjälper också till att förstå själva aktiviteten. En transparent lösning för arbetsledning som hjälper till att samarbeta, planera och organisera.

Samarbete

Med förändrade arbetssätt är samarbete nyckeln till framgång. Om teamet arbetar på distans behöver de ett verktyg där de kan arbeta med dokumenten tillsammans, planera och tilldela uppgifter, chatta och dela vyer samt använda telefonifunktionen och spela in mötena. TEAMS och Project for the web solution hjälper till att få den synkronisering som teamen behöver.

 

Ledares utmaningar när du arbetar på distans

För en ledare är det viktigt att veta att arbetet fortskrider på rätt sätt och att teamet känner till sina prioriteringar och förstår deras beroenden så att chefen och dennes team i slutändan har den öppenhet som behövs för att rapportera.

Öppenhet

TEAMS tillsammans med Project for the web är en plattform som inte bara hjälper team att samarbeta och kommunicera via chatt och samtal (ljud och video) utan också hjälper ledare att hantera sina teams arbete, prioritera, skapa deadlines och beroenden inom arbetsobjekten. Detta hjälper inte bara att få en överblick för ledaren utan också en känsla av prestation för gruppmedlemmarna när de bockar av en uppgift, som tilldelats dem, som gjort.

Transparens hjälper chefer att få en övergripande bild och anpassa sina mål och uppgifter. Detta spelar en särskild betydelse när teamet behöver organisera sig på distans och snabb feedback på uppgifterna inte är helt optimal.

Insikt

Ledare behöver vanligtvis rapportera tillbaka till sina chefer och behöver datadriven information som kan vara utmanande. Den här plattformen hjälper inte bara till att få den övergripande bilden utan även information på aktivitetsnivå. Ledare kan få en mycket snabb översikt med hjälp av de inbyggda Power BI-rapporterna och rapportera status för det arbete de ansvarar för.

Microsofts arbetshanteringsplattform ger inte bara transparens, insikt, samarbetsfunktioner, beroendeidentifiering och prioritering utan också en känsla av samhörighet och delaktighet för att kunna arbeta produktivt mellan team och organisationer. Man kan inte bara inkludera interna team och konsulter utan även partners som de samarbetar och delar sitt arbete med. Denna lättanvända och intuitiva plattform är inte bara säker utan är också data- och AI-driven som hjälper organisationer att nå sina mål även när de anställda inte alla är på samma plats samtidigt.

Läs hela artikeln här>

 

Nya Microsoft Project, som också kallas Project for the web, är ett enkelt och kraftfullt verktyg för individer och team för att hantera arbete – från ad hoc-projekt till stora initiativ. Video här >

 

Microsoft erbjuder webinar – om nya Work Management vision och hur nya Microsoft Project- och andra Microsoft lösningarna hjälper dig att få en fullständig bild av vad som händer i hela organisationen. MS Project – Asks Tasks & Project – Webinar >

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top