Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

”Walk the Talk” – Nätverk Förändringsledning – Väntlista

 • Svenskt Projektforum
 • 23feb

09:00 - 11:00


OBS Nätverket har nu nått sitt maxantal deltagare. Du kan fortfarande anmäla dig till väntlistan om du vill. Fyll i intresse nedan så kontaktar vi dig om det blir några avhopp.

 

– Ett nätverk för dig som är intresserad av förändringsledning, som vill lära dig mer om hur du lyckas med förändringsarbetet och som vill utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Syfte

Syftet med nätverket är att ge dig som nätverksdeltagare ny kunskap, inspiration och framför allt möjlighet att utbyta erfarenheter vad gäller arbete med förändringsledning, kring exempelvis:

  Hur får man egentligen saker att hända i ett team?

  Vilka krav ställs det på en förändringsledare för att hen ska lyckas i sin roll?

  Vilka är de vanligaste misstagen i ett förändringsledningsarbete?

  Best Practice – finns det?

  Kultur och struktur – hur gör man för att förändra detta?

Nätverksledare

Sture Johansson, har varit verksam som affärs- och verksamhetsutvecklare sedan 1994 i egna företag och som anställd i olika nyckelroller såsom affärsutvecklingschef, VD och affärsområdeschef. Sture jobbar idag som affärsområdesansvarig inom Consulting och har drivit en rad komplexa utvecklingsuppdrag åt företag och organisationer verksamma inom teknik, energi och fastighet. Sture är även ledamot i styrelsen för Svenskt Projektforum.

Mer finns att läsa på: https://www.linkedin.com/in/sturejohansson/

Deltagare

Nätverket är öppet för alla medlemmar i Svenskt Projektforum som arbetar med förändringsledning i någon form. Inledningsvis kommer träffarna ske digitalt.

Program

Grunden för nätverksmötena är såklart erfarenhetsutbytet och innehållet kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål men vi kommer ta avstamp i följande programpunkter:

Inledning

Spelregler för ERFA-mötet. Reflektioner kring tidigare ERFA-möten – vad krävs för att göra just detta möte meningsfullt!

Omvärld & förändring

Vad driver på förändring och hur kan vi upptäcka behov i tid?

Kulturen som möjliggörare

Hur kan man transformera en kultur – går det egentligen?

Förändringsmodeller

Bra och lite mindre bra

Erfarenheter

Lyckade exempel, och mindre lyckade – lessons learned

Pedagogik

Pedagogiken är processorienterad och bygger på involvering i form av diskussioner, öppna frågor och konkreta svar. Nätverksledaren gör inlägg med anknytning till respektive områden samt förmedlar teori och erfarenheter. Humor och seriositet används i växelbruk för att tillföra samtalet energi.

 

Anmälan

Första nätverksmötet kommer att äga rum den 23 februari kl 9.00-11.00. För att möjliggöra reflektion och erfarenhetsutbyte är platserna begränsade. Först till kvarn gäller. Om du anmält dig men fått förhinder, var vänlig och meddela oss i så god tid som möjligt så kan vi erbjuda din plats till någon annan. Nätverket är kostnadsfritt och enbart för medlemmar i Svenskt Projektforum.

 

Väl mött!

 Mvh/ Svenskt Projektforum och Sture J

 

För att delta i mötena måste du vara medlem i Svenskt Projektforum.

Du kommer få en länk till Zoom, där nätverksträffen äger rum när datumet närmar sig,

Anmälan:

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Företag (obligatorisk)

  Hur fick du reda på informationen om det här eventet? (obligatorisk)
  Via kollegawww.projektforum.seLinkedinNyhetsbrevProjektvärldenFacebook

  Back To Top