Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Feedback håller igång arbetet

Matthew Robinson, är huvudförfattare till en studie publicerad i Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Han menar att behålla uppmärksamhet över tid är mycket svårt. Ju längre en medarbetare utför en arbetsuppgift desto sämre blir prestationen. Om du vill uppmuntra medarbetarna till att fokusera på uppgiften, oavsett om det är inlärning eller jobb då är att ge dem feedback det bästa sättet att motivera dem på.

Feedback hade betydligt starkare effekt än att sätt upp mål. Bonus i form av pengar eller förkortad arbetstid har liten eller ingen effekt.

Chefer och ledare behöver vara medvetna om begränsningarna i mänskliga kognitiva system när det kommer till monotona uppgifter över långa tidsperioder säger Robinson.

 

5 tips för bättre feedback (från Framfot)

En generös feedbackkultur är ett bra kännetecken på ett framgångsrikt team. När ni ger och tar emot feedback på smarta sätt skapar ni en arbetsmiljö där ni hjälps åt att lyfta varandra och utvecklas tillsammans i en positiv, uppåtgående spiral. Här är några tips på hur ni kan börja.

1. Var generös med positiv feedback!

Positiv feedback på beteenden du vill se mer av fungerar mycket bättre som förändringsagent än negativ återkoppling som kritik och straff. Läs gärna den meningen igen, för den är viktig.  Alltså: ge snabb återkoppling och beröm till andra för deras goda insats, utveckling och resultat. Det kommer leda till att de bättre vanorna tar större plats – och eventuella ovanor försvinner nästan som av sig själva. (Dessutom är det ju mycket roligare att jobba i en miljö där man uppmuntrar varandra).

2. Sätt en rutin för 5:1

Forskning visar att ni som grupp når bäst resultat om du som chef ger ungefär fem gånger så mycket positiv återkoppling, som du ger negativ eller konstruktiv. (5:1).

Med det menas förstås inte att du ska rabbla upp dessa fem bra saker precis innan du tar upp något brännande. Att gå runt och räkna hur mycket återkoppling du ger varje medarbetare är inte heller ett särskilt hållbart eller rimligt sätt att jobba på.

Men genom att regelbundet träna på att ge feedback till varandra kommer ni bygga tillit i er grupp. Dina medarbetare vänjer sig vid att du vill prata med dem både när det gäller det positiva, och när det gäller saker som kan utvecklas. Att ni tillsammans jobbar för att göra saker bättre blir normalt.

Ett sätt att få till förhållandet 5:1 är att boka in ett stående möte varje vecka, där du gör det till en vana att alltid ge feedback på något medarbetaren gjort bra. Det är kanske kan kännas ovant och konstigt i början, men fortsätt att träna!

3. Ge feedback på uppgift, inte på hur personen är

Att ge feedback på hur någon är riskerar att skapa onödig stress och självtvivel*. Ge därför feedback på vad personen gör – var konkret och ge exempel.

4. Våga fråga om feedback

Du behöver också få feedback! En positiv feedbackkultur är något ni skapar tillsammans, som ett team. Att ge feedback till sin chef kan ibland vara ännu svårare än att ge den till en medarbetare. Ett sätt att göra det lättare är att använda en tydlig modell.

Du kan till exempel fråga; Vad tycker du att jag som chef ska börja med, sluta med och fortsätta med? Ställ gärna frågan en stund innan ni har möte, så hinner personen tänka igenom den.

5. Öva på att ta emot feedback

Tacka och ta till dig det du får till dig. Det finns inget behov av att förklara, försvara eller förminska något du gjort bra.

(Framfot erbjuder praktiska och behovsanpassade utbildningar inom ledarskap, sälj, marknadsföring, kommunikation och HR.)

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top