Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Fem lärdomar från World Economic Forum

World Economic Forum möttes on-line i januari istället för i Davos. Den politiska och ekonomiska eliten samlas årligen för att ge sin syn på världen och vart vi är på väg. Två områden dominerar: globalisering vs regionalisering och medarbetarfokus.

 

Här är fem lärdomar:

  1. Fortsatt global osäkerhet – Turbulensen kring Covid-pandemin och klimatförändringar ger en rekommendation att företag bör utveckla förmåga till anpassning snarare än att jaga det perfekta farmgångsreceptet. Flexibilitet reducerar utsattheten inför oväntade störningar och möjliggör maximeringar av dina framtida valmöjligheter, fastslår WEF

 

  1. Mer regional produktion – Regionalt samarbete och mer lokal produktion skulle kunna öka motståndskraften mot störningar som vi tex sett under pandemin då olika kedjor av försörjning påverkat världshandeln.

 

  1. Förbättra medarbetarupplevelsen – Tillit, självständighet och individualisering är nyckelord för de förväntningar människor har på framtidens arbetsplats. I allt högre grad vill människor arbeta för företag som står för sina värderingar och mötes individens behov.

 

  1. Empati lockar – För att locka och behålla talanger krävs en förmåga att knyta an till och känna sig lyssnad på som medarbetare. Man vill känna sig förstådd och omhändertagen och då ökar benägenheten att jobba hårt, ta risker och hjälpa andra att lyckas.

 

  1. Ikigai – Det japanska uttrycket Ikigai betyder ”anledning att finnas till”. I en värld som domineras av jakten på framsteg kan den uråldriga Ikigai-filosofin vara vägen till ett mer nyanserat och värderingsfokuserat ledarskap. Lyssna istället för att prata, öppenhet för nya insikter och lärdomar, generositet och äkthet i allt man gör. Ikigai uppstod som en väg att finna sin rätta kallelse i livet. Genom att applicera samma principer kan organisationer identifiera den punkt där personliga passioner möter det behov som världen har och är beredd att betala för.

 

Källa: https://www.weforum.org

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top