Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Finalisterna till priset Årets Projektledare

Finalist 1 – Joakim Åberg

Projekt: Upphandling och implementering av nya Vegasautomater, Svenska Spel AB

Projektet varade i 5 år och motsvarade en omfattade investering som innebar upphandling, implementation och utbyte av hårdvara (spelautomater och kontrollenheter) och centralmjukvara för att ersätta Svenska spels befintliga Vegas-automater. De nya automaterna skulle också stödja företagets utpekade strategiska inriktning, som innebar att utveckla befintlig affär och kanalisera spelare från illegal verksamhet och därigenom stärka den totala sundheten för spelarna på marknaden. Även avveckling och omhändertagande av befintlig lösning ingick i projektet.

I rollen som projektledare har Joakim fokuserat på att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett effektivt arbete. Han gav tidigt medarbetarna både ansvar och mandat, och har under hela projektet sett till att projektmedarbetarna varit kapabla och trygga i att fatta beslut. i Projektet genomsyrades av Joakims fokusering på att medarbetarna skulle nå, och befinna sig i, bästa möjliga mentala status, och därmed få förutsättningar att prestera optimalt. Han har också tillämpat ett synligt ledarskap enligt principen ”management by walking around” och har på ett informellt sätt lyckats fånga upp hur det går i projektet utan att det krävts omfattande rapportering på detaljnivå.

 

Finalist 2 – Peter Dexner

Projekt: Unilabs SLL Radiologi

Projektets tidsomfattning var 9 kalendermånader, och gällde en offentlig upphandling med drift av 6 st radiologilaboratorier för Stockholms Läns Landsting, numera Region Stockholm. Uppdraget var att leda etableringen av dessa sex laboratorier på utvalda orter/sjukhus. Några lokaler fanns redan inom regionen och andra lokaler anskaffade Unilab för verksamheten.

Peter Dexner tilldelades uppdraget som projektledare för Unilabs radiologietablering i Stockholm på grund av sin gedigna erfarenhet av att leda stora och komplexa bygg/ombyggnadsprojekt både nationellt och internationellt. Peter har påvisat stor beslutsamhet och genomförandekraft under projektets gång. Vid uppkomna hinder och oförutsedda händelser har kreativa och praktiska lösningar hittats.

 

Finalist 3 – Beatrice Simonsson och Jonas Caspersson

Projekt: Polestar2

Projektet fokuserade på utvecklingen av Polestar 2, den första rena elbilen (BEV Battery Electric Vehicle) för Volvo Cars och Polestar som ska tilltala en betydligt större målgrupp än sportbilen Polestar 1. Det är ett stort projekt i antal medverkande och samverkande aktörer (runt 2000 personer har medverkat varje år) med stora omvärldsberoenden och ett högt antal ömsesidiga inre beroenden under arbetet. Projektet har letts av Beatrice Simonsson (Produktägare, länk mellan R&D och affärssidan) samt Jonas Caspersson (Teknisk projektledare).

I sitt delade ledarskap har Beatrice och Jonas framgångsrikt kunnat ta gemensamma beslut i frågor där önskemål om nya egenskaper och funktioner hela tiden måste balanseras mot tidplaner, pris och prestanda. Deras ledarskap har möjliggjort att utifrån Volvo Cars DNA skapa en bil som demonstrerar Polestarsattributen Performance Pure och Progressive. De har ständigt haft detta i åtanke i alla större och mindre frågor vilket har lett till ett ledarskap som hanterat många och starka intressenter och historia/kultur.

 

Den 19 november utser Svenska ProjektAkademien Årets Projektledare!

Priset som brukar delas ut vid höstens tillfälle av Projektnäring kommer i år att delas ut vid ett webinarie den 19 november kl. 09:00-10:30.

Du är välkommen att delta kostnadsfritt. Anmäl görs genom att skicka ett email till info@projektnaring.se

 

 

Här kan du läsa mer om de nominerade> 

 

 

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets Projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top