Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Värdet av Certifiering

Men vad är värdet av en certifiering där certifikatet garanteras? Vad har högst värde? Ett diplom eller certifikat där du lär dig, skriver ett teoretiskt prov, upprepar om det behövs, försöker igen och klarar dig? Eller ett certifikat där du bevisat din kompetens?

Hur vet vi vilka kompetenser en certifikatinnehavare har?  Du vet kanske exakt vad du ska göra i en specifik situation, men detta betyder inte att du någonsin har gjort det, inte heller att du skulle göra det på det sätt du har lärt dig.

IPMA-certifieringen, nivåerna C till A, bevisar något helt annat. En framgångsrik kandidat har visat sin kompetens: kunskaper, färdigheter och förmågor. I en utarbetad process måste kandidaten visa vad han eller hon har gjort, varför, varför inte annorlunda, med vilka resultat, och vilket lärande han eller hon tog med. Med hela spektrumet av kompetenser: practice, people och perspective.

Projektledare behöver betydligt mer ledarskapskompetenser.
Men hur visar vi ledarskap i en flervals-examen? I IPMAs certifiering kontrolleras 10 ledarskapskompetenser av ämnesexperter. Bland annat i en självutvärdering med reflektionsdelar i skrift, senare i en intervju med två experter. Ansikte mot ansikte eller som idag helt virtuellt.

Vi behöver snarast en sundare, mer rättvis och mer hållbar och mer tillförlitlig värld. För att uppnå detta behöver vi kompetenser, inte bara teoretisk kunskap. Därför först: lär dig arbetet projektledning. Sedan: tillämpa denna kunskap i verkliga livet, i verkliga projekt. Lär av andra, lyckas eller misslyckas, men lär, förbättra och gör ditt jobb på ett förbättrat sätt.

IPMA-certifieringen är ett utmärkt verktyg för att mäta dina framsteg inom kompetens-utveckling:  inte bara klara en examen med garanterad framgång.  Ut ur din komfortzon, utsätt dig för framtidens behov, mät dina kompetenser och arbeta med ständig förbättring!

Vill du veta mer om IPMA Certifiering, nytta, processen och kraven – delta i ett webinarium! Boka din plats här>

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top