Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Fokus på jobbet – med Corporate Mindfulness

Före Corona, kan du minnas när du senast träffade en kompis eller klient som berättade om sin arbetsplats med lugn och glädje, som tycker att jobbet känns både rimligt, roligt och överblickbart? Som anser att chefen har koll, är stöttande och närvarande? Som jobbar klart sina uppgifter en efter en enligt prio för att däremellan ta återhämtande pauser och lunch? Och som sedan, nöjd och tillfreds över dagens insats, sätter punkt vid en bestämd tid, släpper taget och går hem för att ha skoj med sina nära och kära?

 

Vi träffar Marie Boregrim som tillsammans med Martin Ström översatt boken ”The mind of the leader – Hur du leder dig själv, dina medarbetare och din organisation mot enastående resultat”

Det finns goda skäl till att beskrivningen i ingressen är ovanlig. Det främsta är att det aldrig har varit mer komplext att befinna sig på arbetsmarknaden än i dag. Vi genererar mer information på en vecka än vad mänskligheten gjorde under sina 10 000 första utvecklingsår. Och tillgängligheten via IT på en alltmer global och alltmer oöverskådlig arbetsmarknad saknar historiskt motstycke. När gränserna suddas ut kan vi svara på jobbmejl i sängen och boka yogapass från det bord som för dagen råkar vara vårt på det aktivitetsbaserade kontoret. Denna förändrade livsstil har gått i en rasande takt och samtidigt har våra hjärnor inte förändrats alls. Vårt ”mind” hänger faktiskt inte med. Våra hjärnor är praktiskt taget ouppgraderade och förprogrammerade för en annan slags livsstil med lägre tempo och färre intryck. Så vad gör våra stackars hjärnor, när de försöker hantera en svårhanterbar tillvaro? Jo, de börjar multitaska. De försöker hantera   flodvågen av intryck genom att blixtsnabbt växla mellan det ena och det andra, vare sig det handlar om multipla arbetsuppgifter eller skiftande tankar.

 

Multitasking

Multitasking har blivit hjärnans vanemässiga sätt att hantera vår uppskruvade livsstil. Helt logiskt kan man tycka. Man kanske upplever att man har koll, att man får mycket gjort. Men problemet är att multitasking tvärtom har en starkt negativ inverkan på oss. Det sänker vår förmåga att prioritera medvetet och försämrar vår upplevelse av att vara närvarande. Kort sagt, försvårar det vår möjlighet att må bra och se vad som är viktigt, på riktigt. Men, och nu kommer det viktigaste, det behöver inte vara så här. Komplexiteten på arbetsmarknad kommer vi förvisso inte undan, men vårt sätt att förhålla oss till den kan vi göra något åt. Vi kan hitta sätt att hålla kaoset på armlängds avstånd och inte dras med i virvelvinden. Och sättet att skydda oss själva och hjälpa våra hjärnor från att bli utmattade och splittrade är att bygga om nervbanorna i dem på ett sätt som gör att vi kan bibehålla uppmärksamheten på det vi har bestämt oss med ett avslappnat fokus. Det är detta som är grunden i mindfulnessträning. För när vi stärker särskilda nervbanor i hjärnan, främst i prefrontala kortex där centrum för fokus och medvetet beslutsfattande sitter, kan vi också kliva in i förarsätet och på riktigt ta kontroll över våra liv. Det är också då vi vet vilka av alla tusentals triggers i vår omgivning som vi vill agera på i stället för att vara slav under en reaktiv autopilot.

 

Tidigare bara för individer

Hittills har de flesta mindfulnessprogram varit anpassade för individer med syfte att få bukt med exempelvis stress, utmattning, ångest- och smärtproblematik, främst genom det etablerade programmet MBSR Mindfulness Based Stress Reduction. Under det senaste decenniet har det dock skett massor av forskning och utveckling kring hur mindfulness kan användas i arbetslivet. En av de ledande aktörerna globalt inom detta område är Potential Project som tidigt tog fram ett organisationsbaserat mindfulnessprogram med syfte att skapa mänskligare och mer hållbara arbetsplatser. Och samtidigt bidra till affärsmässiga resultat. – Med över 500 klienter spridda över 29 länder vet vi idag att mindfulnessträning på organisationsnivå funkar! Och att det inte finns någon motsättning mellan att vara effektiv och samtidigt trivas på sitt jobb. Marriott, Accenture, IKEA, Cisco, Lego och Roche är några i den växande skara av våra klienter som införlivat mindfulness i sina organisationer och som fortsätter träna chefer och arbetstagare i fokus och medvetenhet, säger Marie Boregrim, Country Director för Potential Project Sverige. Marie berättar att allt fl er organisationer även i Sverige inleder samarbete med Potential Project. Förklaringen ligger helt enkelt i de resultat som insatserna genererar. För att ge exempel plockar Marie fram resultat från ett nyligen avslutat tio veckors program i Sverige på ett ledande finansföretag. Här har deltagarna skattat att deras prioriteringsförmåga har förbättrats med 31 procent, fokus ökat med 30 procent, balans arbete/fritid med 26 procent och effektivitet med 24 procent. Marie läser högt ur några av kommentarerna där deltagarna givit feedback på vad de fått ut av programmet:

”Jag känner mig lugnare än förut, jag prioriterar mitt välbefinnande.”

”Jag uppskattar jobbet mer när jag känner mindre stress och oro.”

”Jag känner mig mer strukturerad och mindre stressad när jag slutat att multitaska.”

”Jag har blivit mycket mer medveten om hur jag tänker.”

 

Och hur kan man då förstå dessa resultat utifrån att deltagarna sitter tio minuter dagligen och fokuserat följer sina andetag? – Egentligen är det ganska enkelt! svarar Marie. När man tar sig tid att sitta stilla med ett avslappnat fokus, skapas utrymme inuti dig själv. I det utrymmet utvecklar du en förmåga att iaktta det som pågår; tankar, känslor, impulser och sensoriska intryck. Och när du lär dig att du inte behöver reagera på alla dessa triggers kan du tilllämpa samma förmåga i ditt dagliga liv. Då blir det heller inte så svårt att hålla kvar uppmärksamheten på det viktigaste utan att låta sig distraheras av allt annat. Sedan, förklarar Marie, är effekten från Potential Projects program, till skillnad från exempelvis MBSR, att tillämpningen av medvetet fokus i alla aspekter av arbetslivet ger arbetsmässiga resultat som genomsyrar hela avdelningar och organisationer, inte bara individen. – Exempelvis har vi fått mycket feedback på hur möteskulturer förändrats till det bättre när man utvecklat medvetenhet och närvaro. Ett företag skar exempelvis ner sin totala mötestid med 30 procent när deltagarna blivit mer medvetna om att göra sina egna prioriteringar och fokuserat på mötet i stället för annat.

 

Arbetsglädje och engagemang

På ett annat internationellt managementkonsultföretag där Potential Project gjort löpande insatser under fem år vittnar deltagarna om att arbetsglädjen och engagemanget återvänt i samband med att de ökat sin förmåga att hålla ett stabilt fokus, vilket i sin tur leder till kollektivt bättre resultat av arbetsinsatserna. Dessa båda sidor är något som Marie gärna vill betona. – Det är lätt att tro att vi måste välja. Antingen pressa oss själva till vanvett för goda ekonomiska resultat eller prioritera vårt välbefinnande. Men vår erfarenhet inom Potential Project och en allt rikare forskning visar att så inte är fallet. Och även om corporate mindfulness har organisationens bästa som mål, ger träningen i slutändan också effekt på hela ditt liv. – En deltagare berättade att hon i princip slutat shoppa. Hon hade blivit medveten om hur hon använde shopping som ett sätt att försöka stilla sin oro. Vilket förstås bara fungerar högst tillfälligt! När hon under programmet lärde känna sin orosimpuls märkte hon också att hon inte längre behövde reagera på den, bara låta impulsen passera. Friheten och glädjen hon beskrev i att inte längre vara slav under sin shopping var fi n att höra om. Det var för henne en ganska otippad konsekvens av mindfulnessträningen.

 

En egen insats

Även om program som Potential Project levererar är anpassade för organisationen krävs fortfarande en egen insats. Det är upp till varje deltagare att ge sig en stund daglig fokus- och medvetenhetsträning utifrån gynnsamma mentala strategier. Men kraften i att samla gruppen och dela kunskaper och dra upp riktlinjer för hur dessa erfarenheter kan översättas i arbete är kraftfull. För till skillnad från att man som enskild person tar en mindfulnesskurs på stan eller via en app – vilket i sig är toppen – kan man med corporate mindfulness se att varje medarbetares eller chefs ökade uppmärksamhet och medvetenhet direkt bidrar till en bättre arbetskultur och till affärsmässiga resultat på organisationsnivå. – Därför vet vi i dag att det inte är någon utopi att sträva efter ett liv där det faktiskt är möjligt att både vara effektiv och må bra mitt i den storm som utgör vår vardag. Vänta dig bara inte en quick-fix! Hjärnan är förvisso plastisk, men det tar tid och förändringen kommer gradvis, säger Marie Boregrim.

 

Potential Project

är en globalt ledande organisation som levererat arbetsplatsbaserade mindfulnessprogram. Hittills har över 100 000 enskilda deltagare i över 500 organisationer deltagit i ett sådant. Potential Project har idag över 200 trainers i 29 länder. Potential Project startades av Rasmus Hougaard – just nu nominerad till en av de 50 mest inflytelserika tänkarna i världen 2019. Rasmus Hougaard är författare till boken ”The Mind of the Leader” (Harvard Business Review) som under hösten 2019 utkommit på svenska ”The Mind of the Leader – Hur du leder dig själv, dina medarbetare och din organisation mot enastående resultat” i översättning av Marie Boregrim och Martin Ström.

 

Programmet

Potential Project levererar keynotes, mindfulnessprogram och workshops både live, via webbinarier och via självledda webb-program. Varje program bygger på tre delar:

  • Mindfulnesspraktik = Fokus- och medvetenhetsträning.
  • Mentala strategier = Gynnsamma förhållningssätt som går att träna upp till exempel tålamod, vänlighet, acceptans och släppa taget.
  • Arbetsteman = Arbetsrelaterade områden där mindfulness tillämpas, exempelvis IT-hantering, Möten, Prioritering och Kreativitet.

Programmet kan ges till enskilda avdelningar eller till hela organisationer. Potential Project har också utvecklat ett nytt renodlat ledarskapsprogram, baserade på mindfulness, selflessness och compassion.

 

Text: Sara Hultman

Lär mer på www.potentialproject.se

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top