Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Företag med äldre överlever längre

Äldre får en allt viktigare roll för att klara näringslivets behov av kompetent arbetskraft. Många studier visar att äldre arbetssökande sållas bort i rekryteringsprocesser och att de har svårt att få nya jobb. Ett feltänk enligt nationalekonomerna Mikaela Backman och Charlie Karlsson, verksamma vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. De har undersökt hur personalens ålderssammansättning påverkar överlevnaden i svenska bolag.

Bakgrunden till studien är den demografiska utveckling som pågår i västvärlden. Befolkningen blir allt äldre, vilket även påverkar ålderssammansättningen på personalen i företag och organisationer. Samtidigt har flera tidigare studier pekat på den åldersdiskriminering som förekommer inom näringslivet. Personer över 50 – 55 år sållas bort i rekryteringsprocesser och har svårigheter att få nytt jobb. En slutsats i studien, som i februari publicerades i vetenskapstidskriften The Journal of the Economics of Ageing, är att yngre och mindre bolag med äldre chefer överlever längre än nyare och mindre bolag som har yngre chefer.

En annan slutsats i studien är att företag med en högre andel äldre anställda (55 år och uppåt) överlever i större utsträckning än företag med yngre personalstyrkor. Varför det ser ut så har forskarna inte undersökt men en förklaring kan vara att äldre kompletterar yngre på ett bra sätt.

Studien bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån om 350 000 företag, allt från enmansföretag till stora bolag, mellan åren 2004 och 2013.

Länk till studien>

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top