Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

SKB först i Sverige att genomföra IPMA Delta

 

Bild: SKB:s VD Johan Dasht och SKB:s Projektdirektör Johan Hedlund tar emot IPMA Delta certifikatet från Per-Olof Sandberg och Ulf Nilsson från Svenskt Projektforum.

 

Sverige har fått sin första IPMA Delta certifierade organisation och det är inga mindre än Svensk Kärnbränslehantering AB. Den första september 2021 överlämnade Svenskt Projektforums, Per-Olof Sandberg certifikatet till SKB:s Projektdirektör Johan Hedlund och SKB:s VD Johan Dasht.

Certifieringen som påbörjades i april i år och slutfördes i juli bedömer en organisations samlade förmåga att utgöra en bra miljö för effektivt projekt-, program- och portföljarbete på en skala från 1 till 5. SKB valde tidigt att gå ”all in” vilket medförde att i stort sett hela företaget ingick i mätningen.

 

Vad är IPMA Delta?

IPMA Delta är en global projektmognadscertifiering som certifierar organisationer på tre övergripande kompetensområden: Organisation, Individer och Projekt. Huvudsyftet med certifieringen är att utgöra första steget i en förbättrad projektmiljö. Den certifierade organisationen får en bedömning på skalan 1–5 för de 15 kompetenselementen. 

En IPMA Delta certifiering kan genomföras på olika nivåer beroende på organisationens storlek och ambitionsgrad och inkluderar självutvärderingar, intervjuer och dokumentkontroll. 

IPMA Delta certifieringen på SKB är den andra i världen med den högsta ambitionsgraden ”Extended” som omfattar en mätning av hela organisationen. Certifieringsteamet bestod av fem assessorer varav tre från Schweiz och två från Sverige. 

Svenskt Projektforum erbjuder från och med i år IPMA Delta till den svenska marknaden och ser med tillförsikt fram emot att flera företag vill förbättra sin projektmiljö där ofta flertalet kritiska framgångsfaktorer för projekt och program återfinns.

Om du vill vet mer om IPMA Delta och vad det kan innebära för din organisation, hör av dig till oss på info@projektforum.se.

 

Per-Olof Sandberg, Certifieringsansvarig Svenskt Projektforum

 

 


IPMA Deltas 15 Kompetenselement fördelat på tre områden: Organisation, Projekt, Individer.

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top